Wunibald Müller - Zamlčené rány

ZIMA 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Sexuální skandály v katolické církvi jsou v poslední době ožehavým tématem, které otřásá katolickou církví. V této knize se autor dotýká témat, jako je celibát, homosexualita, pedofilie, efebofilie, zmiňuje možnost, že někteří si zvolí život v celibátu, ač si to neradi přiznávají, právě proto, aby unikli před svou nevyhraněnou sexualitou, která se pak ale projeví právě ve formě nějakého sexuálního přečinu. Ten je o to vážnější, že je spáchán z pozice vychovatele- pastýře, který zneužívá vychovávaného – např. dítě. Autor se dále zabývá tím, jestli je možno zabránit těmto sexuálním přečinům, například přísnějším výběrem duchovních, zda jde u člověka, který žije v celibátu, zdravě sexuálně žít. Autor neobviňuje katolickou církev, snaží se vysvětlit, jak vypadá její spirituální prostředí a složité vztahy v něm.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012