Anna Strunecká, Jiří Patočka - Doba jedová

ZIMA 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Tato velmi užitečná příručka pro všechny, kdo dbají o zdraví své a svých blízkých, se vzápětí po svém vyjití koncem května stala na dlouhé týdny nejžádanější publikací u nás. Název vystihuje, čeho je kolem nás a bohužel někdy i v nás tolik, že bychom podle toho mohli současné období existence naší planety pojmenovat. Autoři Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny, neurofarmakologie a toxikologie, na tuto nebezpečnou situaci v knize upozorňují. Probírají mnohá z četných ohrožení a fundovaně je rozebírají. Píší srozumitelně, čtivě, důsledně čtenáře odkazují na další literaturu.

V sedmi přehledně členěných kapitolách se dočteme o škodlivých látkách v nápojích a potravinách, v kosmetice, v potravinových doplňcích či v naší vlastní domácnosti a v celém životním prostředí, ale třeba také o rizicích očkování a účincích některých hormonů. Autoři nás nestraší, předkládají fakta, dokládají je příklady, citlivě zvažují různá pro a proti, nabízejí možná řešení. Upozorňují též na to, že mnohé ze zdraví poškozujících látek nám reklama, ale i populární články nebo někteří odborníci doporučují jako zdraví prospěšné. Tak třeba fluoridy. V zubní pastě či ústní vodě zvyšují ochranu chrupu před kazy. V pitné vodě, přidávané do potravin nebo v tabletách však škodí dětem i dospělým. Nebo aspartam, umělé sladidlo u nás známé též jako E 951. Při dlouhodobé konzumaci se mj. podílí na vzniku leukemie, lymfomů a depresí. Matrace s kovovými pružinami zase mohou způsobovat poruchy spánku a podpořit růst nádorů...

Kniha pomáhá orientovat se v nepřehledné oblasti ovládané zájmy trhu a zisku, nabízí prospěšné alternativy, radí, jak se vypořádat s četnými zdravotními riziky a rádoby vědecky podloženými radami.

Jarmila Lakosilová
Triton, 296 str., brož., 279 Kč,
2011, ISBN 978-80-7387-469-8

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012