Tomáš Svoboda, Jan Lakosil, Ladislav Čermák - Velká kniha o malých bunkrech. Československé lehké opevnění 1936-1938.

ZIMA 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Autoři zajímavých civilních profesí – chirurg, projektant pozemních staveb a odborník na informační technologie, kteří se však dlouhodobě zabývají problematikou opevnění československých i evropských – předkládají zejména zájemcům o vojenskou historii neuvěřitelné množství informací, ilustrací a různých dokumentů o budování prvorepublikového opevnění, jeho kvalitě, úloze ve vojenské strategii apod. Z deseti tisíc vybudovaných objektů jich zdokumentovali sedm tisíc – zbytek tvoří hlavně zničené a mnohdy zcela vyhlazené bunkry. Publikace by měla poskytnout představu o tom, jak byla naše republika připravena bránit se nepřátelům a obhájit svou suverenitu. Výstavba lehkých opevnění v pohraničních oblastech ČSR, zahájená v roce 1936, byla reakcí na nepříznivou mezinárodní politickou situaci, zvláště události v Hitlerově Německu, systematicky se připravujícím na válku, kterou nakonec také rozpoutalo.

Na rozdíl od železobetonových objektů těžkého opevnění a tvrzí měly objekty lehkého opevnění jako bunkry a pevnůstky, vyzbrojené lehkými a těžkými kulomety, ztěžovat postup nepřítele a usnadnit obranu jednotkám polní armády v případném ústupovém boji. Závěr publikace informuje o představách čs. velení ohledně předpokládaného válečného konfliktu. Zároveň si všímá příprav na německé straně, která i díky rozsáhlé špionážní síti měla k dispozici dostatek poznatků a informací o čs. obranném opevnění. Německé jednotky určené pro útok na ČSR tak mohly předem testovat na věrohodných maketách odolnost čs. bunkrů a nacvičovat účinné způsoby boje s jejich osádkami.

-jn-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012