České kořeny ve Vídni (6.–9. listopadu 2011 – II. natáčení)

ZIMA 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Motto projektu:
Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989, bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti.

Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří odchodem z Československa tuto svobodu získali a dokázali ji využít.

Třetí zemí a českou komunitou, které se věnuje naše série filmů České kořeny, je Rakousko. Především hlavní město dřívější monarchie přilákalo za obživou již od 19. století statisíce Čechů (i Slováků). Česká komunita ve Vídni, v níž se dnes potkávají potomci těchto zde dávno usazených krajanů s těmi, kteří sem emigrovali v dobách komunismu, ale dnes již i s nově příchozími za prací či studiem, je zde velice specifická.

Listopadové natáčení dokumentu České kořeny ve Vídni
Nový díl cyklu se zaměří především na Čechy v rakouské metropoli, kde jich v rámci Rakouska žije naprostá většina. Představí kromě několika zajímavých osobností a rodin také fenomén české školy a českého divadla. Školský spolek Komenský a ochotnický divadelní soubor Vlastenecká omladina ve Vídni udržují kontakt s češtinou, vzděláním v českém jazyce a s českou kulturou nepřetržitě již přes 120 let. Právě v těchto dvou institucích a také v galerii známého výtvarníka Jana Brabence na vídeňském Spittelbergu jsme natáčeli již na jaře t.r.

Listopadové natáčení pokračovalo v českých tanečních v hotelu Pošta, který je sám o sobě již od r. 1910 centrem mnohého společenského a spolkového dění videňských Čechů. Již několik let tu vedou české taneční kurzy pro mladé i starší ročníky manželé Vaďurovi, kteří také stojí v čele divadelního spolku Vlastenecká omladina. V tanečních kurzech vládne jedinečná atmosféra plná radosti z pohybu, možnosti se setkat a bavit se s přáteli v kultivovaném prostředí a v mateřském jazyce. Anna a Viktor Vaďurovi přenášejí na všechny zúčastněné nadšení a harmonii.

Zajímavá je i prohlídka samotného hotelu Pošta s prostorami, které stále slouží několika českým spolkům ve Vídni. Výklad poskytla Dr. Gregorová.

Pokračovalo i natáčení dalších rodinných medailonků. Rudolf Cainer i jeho dlouholetá přítelkyně Anna Křivanová jsou aktivními sokoly.

Kromě pestrých sportovních a rodinných aktivit jejich čas naplňuje také zajímavý projekt, týkající se integrace dětí cizinců. Především je však Rudolf Cainer autorem pozoruhodné knihy Žulový Stalin. Strhující příběh o vzniku a zániku obřího Stalinova pomníku v Praze zpracovával beletristicky několik let s použitím velkého množství archivních materiálů i osobních výpovědí pamětníků. Práce na této knize vyjadřuje přesvědční Rudolfa Cainera o zrůdnosti komunistického režimu, který i jeho přiměl k odchodu z rodné země.

Zajímavou odbočkou byla návštěva dílny a exkluzívní prodejny pana Josefa Materny, obuvníka, který šije na míru boty pro rakouskou i českou šlechtu a další náročné zákazníky. Je již třetí generací tohoto řemesla, do Vídně odešel šít boty již jeho děd.

Kousek za Vídní, ve Wienerwaldu, žije další česká rodina, Táňa a Tomislav Vašíčkovi. Oba patří k zakládajícím členům slavné kapely Sputnici, která položila základy českému rokenrolu. I Vašíčkovi emigrovali do Vídně po roce 1968, ale uplatnili se zde nejprve v jiné oblasti – Tomislav Vašíček jako expert u společnosti IBM a jeho žena jako terapeutka v nejvyhledávanějších vídeňských nemocnicích.

Hudba nejrůznějších žánrů od muzikálové až po klasiku však byla u Vašíčků vždy doma. Ve volném čase se u klavíru rodily různé hudební produkce, které našly své uplatnění na nejrůznějších vídeňských i dalších pódiích. Definitivně rodinu proslavila nadaná dcera Caroline, muzikálová herečka a zpěvačka hostující i v řadě mezinárodních produkcí. Caroline stále také spolupracuje s otcem a jeho hudbu využívá i pro své vlastní projekty.

Projekt České kořeny má záštitu Senátu PS ČR
Nyní probíhají další jednání se sponzory. Natáčení plánujeme dokončit v průběhu jarních měsíců příštího roku a film uvést během podzimu 2012.

Dokumentární snímky o Češích ve světě vznikají v produkci Mezinárodního českého klubu o.s. Hlavním mediálním partnerem projektu je nezávislý magazín Český dialog, který se jako jediný v ČR věnuje nepřetržitě od r. 1990 kontaktům s krajany.

České kořeny natáčí tým ve složení: Tomáš Kubák (vedoucí projektu, kamera, režie), z KAM Studia Kyjov, Martina Fialková (produkce, rozhovory, mediální servis, propagace) z Mezinárodního českého klubu Praha a Veronika Hollerová (rozhovory, scénář, zvuk) z Kyjova.

Více informací o dokumentech najdete na www.ceskekoreny.cz kde jsou přístupné i ukázky z prvního, švédského dílu a množství fotografií z natáčení všech dílů.

V internetovém vysílání webu České televize lze také shlédnout oba naše předchozí filmy, České kořeny ve Švédsku a ve Švýcarsku, pokud jste je v ČT nestihli. Najdete na www.ceskatelevize. cz/ivysilani podle názvu pořadu.

Tiskový servis: Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: +420 603 930 074

www.cesky-dialog.net
www.ceskekoreny.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012