Poslední hodin(k)y ministra Kocourka

ZIMA 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Mám v životě štěstí – nebo smůlu – na pozoruhodné příhody. Několik měsíců se domlouvala pražská konference o jaderné energetice: pořadatelé se rozhodli, že při jejím závěru mi dodatečně pogratulují k mému jubileu a znovu připomenou Sacharovovu stať „Jaderná energetika a svoboda Západu“ k jejímuž napsání jsem akademika přemluvil před bezmála 35 lety. A aby dodali své akci patřičného důrazu, požádali českého ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, aby pronesl pár květnatých slov.

V Česku se věci nemají domlouvat příliš dlouho dopředu. Týden před plánovanou konferencí někdo zjistil, že ministrova maminka nějak přišla k 16 milionům a vládní úředníci se předháněli s novináři a ministry ve vymyšlení nej(ne?)pravděpodobnější verse, jak se inkriminované miliony mohly ocitnout na kontě ministerské maminky.

V den konference jsem řešil závažné morální dilema: jak se zachovat, pokud by se ministr skutečně na konferenci dostavil a začal číst plánované laudatio: odejít, vyslechnout a reagovat, přerušit páně ministrovu řeč dotazem ohledně milionů…

Naštěstí se pan ministr omluvil: na stejnou hodinu totiž svolal tiskovou konferenci, kde se měl pokusit vysvětlit nevysvětlitelné miliony a nakonec podal svou resignaci.

Na konferenci však místo sebe poslal náměstka, který pana ministra řádně omluvil (z nepřítomnosti), pronesl pozoruhodnou větu, že za panem ministrem plně stojí a potom začal číst napsaná, jak dvakráte zdůraznil, jím, tedy samotným panem ministrem, slova.

Zase jsem musel řešit to proklaté dilema: zacpat si uši nebo zvědavě poslouchat? Nebo si na mobilu vyladit přenos ministrovy tiskovky a jedním uchem poslouchat autentické páně ministrovy vytáčky a druhým jeho laudatio?

V závěru jsme si připili a pan náměstek mi předal páně ministrův dar. Rozbalil jsem jej až doma. Byly to hodinky Prim, speciálně vyrobené pro Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. S celosvětovou zárukou!

Byly to poslední hodinky, které pan ministr Kocourek někomu věnoval. Během své poslední ministerské hodiny.

František Janouch, 9. 11. 2011

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012