O migraci

ZIMA 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Na semináři Migrace a česká společnost, který proběhl začátkem října letošního roku v Senátu, byly diskutovány otázky migrace, tedy příchodu a zapojení migrantů v současné české společnosti, a emigrace, tj. odchodu Čechů do zahraničí v různých historických etapách.

Zúčastnli se jak představitelé Senátu, krajanské komise v čele s Tomášem Grulichem, Ministerstva zahraničí Mgr. Stanislava Kázeckého, zahraničního vysílání krajanského rozhlasu dr. Miroslavem Krupičkou, etnolog Stanislav Brouček aj., tak zástupci spolků ze zahraničí, novináři českých zahraničních tiskovin apod.

Až z Egypta přijela Anna Janků, představitelka české ženské skupiny, která tam již zorganizovala řadu výstav a kulturních akcí, z Rumunska redaktorka rádia Temešvár Vlasta Lazu, předseda Sokola Göteborg ve Švédsku Pavel Mrázek, dlouhotelý a obětavý krajanský aktivista ze Švýcarska dr. Oldřich Černý, bývalý dlouholetý vydavatel Amerických listů z New Yorku Petr Bísek, šéfredaktorka vídeňského magazínu Kulturní klub, šéfredaktorka časopisu Čechoaustralan a mnoho dalších, které zde nestačím vyjmenovat.

Dvoudenní přednášky a debaty korunovalo podvečerní posezení v příjemné restauraci Český Banát na Malé straně.

ES

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012