Knihy: Sto českých vědců v exilu

PODZIM 2011 Kultura česky
obálka čísla

Encyklopedii připravili Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán z Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, autory medailonů jsou desítky předních odborníků z různých vědeckých institucí. Pracovali pod metodickým vedením obou editorů a společně se jim podařilo, i díky pečlivé redakci, připravit publikaci vskutku mimořádnou. Najdeme v ní soubor portrétů někdejších pracovníků zaniklé Československé akademie věd, kteří odešli do exilu, aby měli možnost žit svobodně a podle své víry. Pokračovali pak ve své činnosti na významných zahraničních pracovištích, kde dosáhli řady pozoruhodných úspěchů. Po listopadu 1989 se mnozí z nich vraceli do vlasti: pomáhali našim vysokým školám a vědeckým ústavům při překonávání důsledků jejich dlouholeté izolace...

Zhruba třetinu knihy tvoří úvodní studie Antonína Kostlána. Autor v ní probírá zejména příčiny i důsledky „odlivu mozků“ v letech 1948–1989, načrtává obrysy dějů, jejichž neblahý dopad pociťuje česká věda dodnes. Čtenáře až zamrazí, když uvidí kopii ponižujícího formuláře žádosti o souhlas se soukromou cestou do zahraničí či k navázání kontaktu s cizincem, faksimile ručně psaného anonymního udání, část dokladu o stíhání fyziologa Otakara Poupy pro trestný čin opuštění republiky nebo fotografii sloupu s výstražnou cedulí Pozor! Hraniční pásmo. Vstup jen na povolení. A o pár stránek dál barevný nákres i popis hraničních zátarasů nejen s ostnatými dráty. Ti, kdo útěk přes hranice zažili na vlastní kůži, o tom vědí své. Fotografií, kreseb, karikatur, kopií článků z tisku, dopisů a jiných dokumetů je v knize několik set. Strohá věcnost mnohých je výmluvná.

Doufám, že po této první splátce dluhu vůči intelektuální elitě našeho exilu se podaří zmapovat osudy všech, kdo v cizině a mnozí posléze i doma přispěli či dosud přispívají k dobrému jménu českého národa. Jsou to třeba filozof E. Kohák, astronom Z. Kopal, matematik V. Hlavatý či anglista R. Wellek. Dříve než zrození další náročné encyklopedie bychom se však mohli dočkat Cesty vědců do exilu, tedy samostatného levnějšího vydání Kostlánovy studie tak důležité pro poznání části peripetií české vědy.

Jarmila Lakosilová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012