Knihy: Balkon – fenomén listopadu 1989

PODZIM 2011 Kultura česky
obálka čísla

Pod balkonem domu číslo 36 na Václavském náměstí, kde sídlilo vydavatelství Melantrich a redakce deníku Svobodné slovo, se v historických dnech 22. listopadu až 10. prosince 1989 shromažďovaly statisíce občanů na manifestacích, jež podstatným způsobem přispěly ke konci čtyřicetileté vlády jedné strany a pádu Husákova režimu. Autoři publikace – tehdejší zástupce šéfredaktora Svobodného slova Karel Sedláček a výrobní a obchodní náměstek Melantrichu Milan Nevole – popisují jako přímí účastníci spontánní vývoj událostí, které uvedly do pohybu brutální zákrok policie proti studentům na Národní třídě. Z balkonu promlouvali k lidem, kteří zaplnili Václavské náměstí, představitelé Občanského fóra včetně Václava Havla, zástupci studentů, umělců, bývalých politických vězňů a mnozí další. Početné štáby zahraničních televizí odtud zprostředkovaly obrazové svědectví divákům v desítkách zemí. Diváci Československé televize si na první přenos museli několik dní počkat.

Vedle zásadních celospolečenských změn přinesly události oněch památných dní i jeden drobnější, přesto však zajímavý „bonus“: Hned jak vešlo ve známost, že Rakousko zrušilo začátkem prosince vízovou povinnost pro čs. občany, bylo ve spolupráci Melantrichu s dopravním podnikem ČSAD Klíčov postupně vypraveno z Prahy více než sto autobusů obsazených většinou mladými lidmi, kteří se mohli alespoň na jeden den podívat – bez víza, výjezdní doložky a devizového příslibu – do Vídně či Salcburku.

Dovětek pro nepamětníky: Někdejší symbol duchovního dědictví národa a jeden z fenoménů něžné revoluce na dnešním Václavském náměstí nehledejte. Euforie se vytratila, něco bylo rozprodáno, něco rozkradeno, jak to tak chodilo v devadesátých letech a praktikuje se bez zábran podnes. Čerstvý příklad: zdařilé „vytunelování“ fotbalového klubu SK Slavia Praha, nejstaršího v Čechách, s historií slavnou i pohnutou a ekonomicky ještě donedávna stabilního.

Vydalo nakladatelství Eva – Milan Nevole

32 stran formátu A4, 60 fotografií

-jn-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012