Poslední pocta - Zemřela Věra Rollerová

PODZIM 2011 Ostatní česky
obálka čísla

V jedenasedmdesáti letech zemřela 2. srpna dlouholetá redaktorka krajanského Nového domova Věra Rollerová. Její zásluhou byli skoro patnáct let Češi a Slováci v Kanadě pravidelně informováni nejen o krajanském životě, ale i o dění v bývalé vlasti.

Kanadský čtrnáctideník Nový domov vychází v Torontu již od padesátých let. V roce 1990 se do jeho života vložila Věra Rollerová a s pílí sobě vlastní úplně změnila podobu časopisu. Podařilo se jí přesvědčit k dlouhodobé spolupráci další české krajany a autory žijící v zahraničí, například Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou, Otto Ulče, lékaře Stanislava Reiniše, předsedu Českého a slovenského sdružení v Kanadě Josefa Čermáka a další. Sama si ponechala literární okénko, ve kterém přinášela informace o československých autorech a knihách vycházejících ve staré vlasti.

Rodačka z Nového Jičína vystudovala v Praze dálkově sociologii kultury na Univerzitě Karlově. Dálkově proto, že byla dcerou politického vězně a její možnosti studovat byly tedy značně omezeny. Do Kanady emigrovala v roce 1979. Než se stala redaktorkou Nového domova, pracovala jako uklízečka a později jako sekretářka Československého sdružení v Kanadě. O svých exilových osudech s nadsázkou napsala v knize How to be a Homemaker aneb Každá česká žena může přežít, pokud jí nevadí vysavače.

Barbora Kmentová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012