Poslední pocta - Zemřel předseda lvovského spolku Česká beseda Evžen Topinka

PODZIM 2011 Ostatní česky
obálka čísla

V neděli 12. června 2011 zemřel náhle ve věku nedožitých 70 let předseda lvovského krajanského spolku Česká beseda pan Evžen Topinka.

Evžen Topinka, potomek volyňských Čechů, byl spoluzakládajícím členem obnovené České besedy ve Lvově (1990) a jejím předsedou od r. 1996. Coby český a ukrajinský patriot vynikal hlubokou znalostí historie českoukrajinských vztahů a aktivně pečoval o odkaz Čechů na území dnešní západní Ukrajiny. Na základě důkladného studia archivních fondů na Ukrajině a v ČR sám zpracoval, příp. se podílel na zpracování řady studií a publikací s touto tematikou, např. Češi v Haliči, Čeští vojenští hudebníci v Haliči, ve spolku Česká beseda ve Lvově, naposledy Tomáš Masaryk a Ukrajinci. Byl velkým propagátorem české kultury, zejména hudby a literatury, zvláště pak dbal o rozvíjení Švejkovské tradice na Haliči. Byl neúnavným a jedinečným průvodcem po „českých stopách“ ve Lvově a takto ho také měla možnost poznat řada oficiálních delegací, nevládních organizací, novinářů, televizních štábů, ale i soukromých návštěvníků Lvova. V panu Evženu Topinkovi odešla mimořádná a nenahraditelná osobnost české krajanské komunity na Ukrajině.

Martina Pavlitová Muchová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012