Poslední pocta - V Hradci Králové zemřel arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký Karel Otčenášek. Bylo mu 91. let

PODZIM 2011 Kultura česky
obálka čísla

U příležitosti jeho 91. narozenin ho navštívila v královéhradecké biskupské rezidenci (tak jako každý rok) desetičlenná skupina farníků z jeho rodného Českého Meziříčí spolu s tamním knězem Jarosłavem Furtanem. „Účastnili jsme se s ním společně ranní mše, tu však už nevedl, každé slovo mu působilo bolest. Pak nás pozval na hodinu k sobě, měl jiskru v oku, i tady jsme se u stolu tradičně – tak si to přál – všichni drželi za ruce. Bylo to nádherné setkání, nikdy na ně nezapomenu, odcházela jsem posilněná,“ dodala se slzami v očích účastnice tohoto setkání Irena Vilikovská.

Arcibiskup Karel Otčenášek převzal v dubnu 2000 čestné občanství svého rodného městečka v rámci oslav svých 80. narozenin. Skupina věřících z jeho rodného Českého Meziříčí se tehdy vydala do Hradce Králové v čele se starostou Josefem Panenkou. Ten po této cestě uvedl, že v listině udílející čestné občanství se mj. píše, že mu bylo uděleno nejen u příležitosti jeho narozenin, ale i na připomenutí opravy kostela sv. Kateřiny v Českém Meziříčí, v němž Karel Otčenášek přijal svátost křtu.

V tamním kostele svaté Kateřiny Alexandrijské před vchodem do kostelní lodi je mu věnována pamětní deska s jeho fotografií a textem: „Monsignor Karel Otčenášek, Arcibiskup, narozen 13. 4. 1920 v Českém Meziříčí, pokřtěn 18. 4. 1920 v Českém Meziříčí, vysvěcen na kněze 17. 3. 1945 v Římě, tajně vysvěcen na biskupa 30. 4. 1950, vězněn v letech totality 1951 až 1962, sídelním biskupem od 27. 1. 1990 až 1998, jmenován papežem Janem Pavlem II. arcibiskupem 25. 9. 1998. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka, Zlaté medaile Univerzity Karlovy, Zlaté pamětní medaile Lékařské fakulty, Medaile za zásluhy města Hradec Králové, nejvyšších vyznamenání Skautů a Orla. 40 let nemohl vykonávat službu biskupa oficiálně, roku 1951 byl zatčen a odsouzen za velezradu na 13 let. Byl internován v Želivě, na Pankráci, v Mírově, Leopoldově, Pardubicích, Valdicích. Nový biskup Karel Otčenášek nezklamal. Za věrnost a statečnost věnují farníci z Českého Meziříčí.“

Josef Krám

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012