Poslední pocta - Za Josefem Sukem

PODZIM 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Začátkem léta, dne 7. 7. zemřel světově proslulý houslový virtuos Josef Suk (nar. 8. 8. 1929). Rozsáhlé nekrology přinesla všechna česká hlavní média i některá zahraniční. Mistr Suk byl vnukem skladatele Josefa Suka, a také pravnukem Antonína Dvořáka, s jehož dcerou Otýlií se skladatel Suk, původně Dvořákův žák, oženil.

Na hudební genialitu svých předků navazoval Mistr Josef Suk jedinečnou interpretací děl obou těchto skladatelů, vyznačující se vroucností a hlubokou procítěností.

Jeho sametový tón již bude znít pouze z nahrávek. Ještě že jich tolik bylo natočeno – jak komorních, tak s Českou filharmonií i s mnoha významnými světovými orchestry i dirigenty. Mezi moje nejoblíbenější CD patří to s houslovým koncertem a Romancí od A. Dvořáka, a Sukovou Fantazií, které Josef Suk nahrál s Českou filharmonií pod taktovkou Karla Ančerla. Průzračnost tónů, síla a hloubka citu, pramenícího z této hudby, povznášejí do nadoblačných výšin. Dávají víru, napájejí živou vodou a obklopují vás krásnem a láskou.

V interpretaci Josefa Suka však zněla neodstižně i díla dalších českých i světových skladatelů, byl jedním z nejlepších interpretů Bacha, Mozarta a Beethovena. Stal se vzorem pro generace dalších houslistů a svým uměním šířil slávu české hudby po celém světě.

V roce 2002 například obdržel ve Francii nejvyšší státní vyznamenání, Řád čestné legie.

Rozloučení s Josefem Sukem proběhlo v Praze nadvakrát. Dne 14. 7. v pražském Rudolfinu, kde přednesl velmi pěkný projev ministr kultury Jiří Besser a Mistrovu památku uctilo mnoho osobností z uměleckých řad. Na pódiu zazněly v podání předních interpretů krátké skladby Mistrových předků a na závěr hudba J. S. Bacha.

Další den proběhl vlastní smuteční obřad na vyšehradském Slavíně, mši sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka, přítomen byl i prezident Václav Klaus. Josef Suk spočinul v rodinné hrobce vedle dalších českých velikánů.

MaF

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012