Běla a její stonožkové děti

PODZIM 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Běla Gran Jensen se po více než dvaceti letech života v Norsku v roce 1990 poprvé vrátila do Československa. Václav Havel byl čerstvým prezidentem a Běla byla dojatá při slavnostním koncertu na tuto počest. To ještě netušila, že za šest let bude pozvána na Hrad a dostane od Havla vyznamenání. Vymyslela totiž jak pomáhat nemocným dětem prostřednictvím dětí. Založila Hnutí na vlastních nohou – Stonožka. Děti malují pohlednice, obrázky, Běla je v prodává a za utržené peníze kupuje pro dětská oddělení českých nemocnic přístroje a další potřebnosti. Vypadá to jednoduše, ale samozřejmě je za tím spousta organizační a jiné práce. Ale právě toho se ujala Běla, zázračná bytost s neutuchajícími nápady, vesmírnou energií a důsledností, s kterou překonává problémy. Václav Havel se stal patronem Hnutí, stejně jako generální tajemník NATO lord George Robertson. A přidali se další patroni: prezidenti, králové a královny, zástupce Hnutí přijal papež a zrodil se vskutku mezinárodní projekt. Do malování se zapojily školy nejen v ČR a na Slovensku, ale i v Norsku, Polsku, Německu, Itálii, Kanadě, Argentině a dalších zemích.

Z výtěžků za obrázky i z prodeje jedinečné knihy psané a ilustrované dětmi z celého světa (s úvodem norské královny) se podařilo vydělat už v roce 2003 na 70 milonů korun. Hnutí do té doby vybavilo 40 nemocnic a rehabilitačních center, přispělo na obnovu škol zničených povodněmi aj. A stále ve své krásné činnosti pokračuje... Jen se koukněte na webové stránky a užasnete: Hnutí na vlastních nohou – Stonožka

Letos navíc Běla vymyslela výtvarnou a literární soutěž Svatá Anežka Česká. U příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny ji vyhlásilo Arcibiskupství pražské a hnutí Na vlastních nohou. Do dnešního dne došlo do arcibiskupského paláce více než 2000 výtvarných prací na téma Svatá Anežka Česká. Výstava těchto prací bude otevřena 12. 11. 2011 ve Strahovském klášteře, ponese název „Sv. Anežka Česká – genialita českého pedagoga.“

Arcibiskup Dominik Duka přislíbil 2. 12. 2011 v chrámu sv. Víta v Praze celebrovat pro hnutí Na vlastních nohou a vojáky AČR mši v duchu sv. Anežky České, která bude zároveň poděkováním za to, že můžeme společně pomáhat dětem, které trpí válečnými zločiny. Více na http://stonožka.org/home.htlm

Před jedenácti lety byla vyhlášena cena „Ď“, kterou organizátoři děkují mecenášům a dobrodincům za podporu kultury a charity.

V celostátním kolegiu, které ceny nominuje a uděluje je PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla, PhDr. Eva Marešová, Csc., ředitelka Gymnázia Thomase Manna, Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, Tomio Okamura, podnikatel, MUDr. Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantaci kostní dřeně, Bc. Miroslav Matějka, ředitel společnosti České doteky hudby, Dita Kintšneropvá, spolumajitelka Horního hradu a – Běla Jensen. Ta měla svoji vlastní nominovanou skupinu s názvem Svět Běly Jensen – Morální vzor. Na cenu navrhla jedenáct lidí včetně šéfredaktorky Českého dialogu. Ale protože cena této skupině mohla být udělena jen jedna, získal ji Plk. gšt. Rudolf Honzák a příslušníci 5. kontingentu AČR za statečnou účast v Afghánistánu.

S tím se však paní Běla nespokojila a následně zorganizovala návštěvu svých nominovaných v Pražském arcibiskupství, kde dostali krásnou stříbrnou medaili s Anežkou Českou, diplomy a hlavně nezapomenutelný zážitek při neformálním setkání s Mons. Dominikem Dukou a s mnoha dalšími úžasnými lidmi, kteří nezištně pomáhají pořebným.

Ve světě, kde je kolem nás tolik nepravostí je krásné potkávat také dobro.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012