První díl Českých kořenů

PODZIM 2011 Kultura česky
obálka čísla

České kořeny ve Švédsku, náš první, pilotní díl, který otevřel sérii dokumentů o Češích v zahraničí, byl odvysílán dne 20. září v pořadu Televizní akademie a ve dvou reprízách.

Těší to nejen nás, kdo jsme se na filmu podíleli, ale i ty, kdo se v září roku 2009 ocitli před kamerou. Nikdo z nás tehdy nevěděl s jistotou, co se vlastně stane, co přesně z natočeného materiálu vznikne a co s filmem dále bude možné podniknout. Bylo to pro všechny (snad kromě režiséra a kameramana Tomáš Kubáka, který měl v hlavě asi nejpřesnější představu) něco nového. Film byl natočen a zpracován jen za zcela minimalizované náklady, pouze s přispěním sponzorů na cenu letenky a s maximální pomocí krajanů. Kompletní zpracování filmu, několikaměsíční práci, odvedl tříčlenný tým Českých kořenů bez jakékoli finanční odměny.

Až překvapivě velmi dobré ohlasy po všech premiérách, pražské, kyjovské a švédské, i po dalších projekcích, nás přesvědčily o možnosti v projektu pokračovat.

Druhý díl, České kořeny ve Švýcarsku, vznikal tedy již na základě předchozích zkušeností.

A také již alespoň s minimálním finančním zázemím díky sponzorům z ČR i ze Švýcarska, které se podařilo přesvědčit o přínosu vzniku takového dokumentu. Druhou dobrou zprávou je, že aktuálně byla podepsána i smlouva s Českou televizí také na tento díl. Bude odvysílán 2. listopadu ve 23.15 na ČT2 a vzápětí ve dvou reprízách.

Třetí díl, České kořeny ve Vídni, kterým by měla série pokračovat, je ve fázi natáčení. Rádi bychom jej dokončili na podzim. Probíhají intenzívní jednání se sponzory, která zatím nemají konkrétní výsledky. Proto uvítáme jakoukoli radu, pomoc, tip, doporučení či zprostředkování od Vás, čtenářů, ať již žijete kdekoli, ale domníváte se, že České kořeny by měly pokračovat. Jsme přesvědčení, že i tento díl bude zajímavý jak pro tuzemské diváky, tak pro vídeňské Čechy, jejichž příběhů si všímá. Z jarních natáčecích dnů jsme si přivezli mnoho dojmů, postřehů, ale především mnoho natočeného materiálu, který bude radost zpracovávat. Tři slunečné dny jsme strávili natáčením v české škole J. A. Komenského na Sebastianplatz ve Vídni, v galerii výtvarníka Jana Brabence na Spittelbergu a také na zkoušce českého divadelního spolku Omladina. Spolek sdružuje nadšené ochotníky jak z řad historicky zde usazených Čechů, tak z řad těch, kteří do Rakouska emigrovali, ale i nedávno příchozích – studentů či za prací dojíždějících Moraváků. V dokumentu budou tedy zastoupeny všechny tyto skupiny vídeňských Čechů – ostatně podobně prostoupeny jsou i v české škole, která již vychovala mnoho generací dětí vídeňských Čechů.

Projekt České kořeny získal Záštitu Senátu PS ČR. Po schválení předložených podkladů nám byla ze Senátu doručena listina se záštitou, která nám, jak doufáme, pomůže při dalších První díl Českých kořenů v televizi Tým Českých kořenů na Spittelbergu ve Vídni zleva: Martina Fialková, Veronika Hollerová, Tomáš Kubák jednáních se sponzory. Za podporu děkujeme především panu senátoru Tomáši Grulichovi, předsedovi Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, který se o České kořeny živě zajímá a na jaře navštívil premiéru druhého, švýcarského dílu.

Intenzivně probíhají i jednání o možnosti natáčení dalšího dílu mezi kanadskými Čechy. I to je však připravení „půdy“. To vše je naším dalším cílem.

S doporučeními vás, kteří jste nám poslali krásné ohlasy po shlédnutí obou filmů, a se Záštitou Senátu parlamentu ČR, kterou projekt získal, to snad půjde snáze.

Těšíme se na Vaše další ohlasy, doporučení i další nápady. Sledujte také webové stránky projektu, kde najdete vždy aktuální informace o projekcích, natáčení i další novinky.

www.ceskekoreny.cz
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012