Sto českých vědců v exilu

PODZIM 2011 Naši ve světě česky
obálka čísla

Mezi nejnovější tituly Nakladatelství Academia se zařadila encyklopedická publikace Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Sto českých vědců v exilu, kterou připravili editoři Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán. Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě, společenských věd a humanitních oborů), které můžeme považovat za reprezentanty české a zároveň i světové vědy. Vesměs se jedná o někdejší pracovníky ústavů Československé akademie věd, kteří později odešli do exilu a pokračovali ve své odborné práci na významných zahraničních pracovištích, kde dosáhli mimořádných úspěchů. Po listopadu 1989 se mnozí z nich vraceli do vlasti napomáhat našim vysokým školám a vědeckým ústavům při překonávání jejich izolace. Na autorství jednotlivých medailonů se podíleli významní odborníci z různých vědeckých institucí pod vedením Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR. Knihu uvádí rozsáhlá studie Antonína Kostlána, v níž je shrnuta problematika útěku intelektuálních a vědeckých osobností z komunistického Československa v letech 1948–1989. Nepochybně zaujme i obrazové vybavení knihy, které přináší dosud neznámé a nepublikované fotografie a další dokumenty.

red

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012