Evandro Trachta mezi vyznamenanými Parlamentem státu Mato Grosso do Sul

PODZIM 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Parlament brazilského státu Mato Grosso do Sul, na svém slavnostním zasedání konaném dne 20. září 2011, u příležitosti Mezinárodního dne míru vyhlášeného OSN na 21. září, vyznamenal občany tohoto státu, kteří se zasloužili o prevenci konfliktů a rozvoj kultury. Poslankyně Dione Hashioka (ze strany PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira – Brazilská sociálně-demokratická strana), druhá vice-prezidentka zákonodárného orgánu, ocenila veterináře z města Bataypora pana Evandro Amaral Trachta e Silva, který již více jak 15 let působí ve městě Nova Andradina a který kromě své profesní specializace ve veterinární oblasti (Evandro Trachta vystudoval doktorská studia na VFU v Brně) působí jako profesor biologie, vzdělávací pracovník a terapeut a dále v celé řadě neziskových projektů zaměřených na rozvoj kultury a kulturní spolupráce mezi Brazílií a Českou republikou. Evandro Trachta je mimo jiné spoluzakladatelem Klubu Rotary v Bataypora a ředitelem občanského sdružení Centro de Memória Jindřich Trachta, které provozuje v Bataypora malé muzeum hmotných a písemných pramenů k dějinám kolonizace regionu, ve kterých hráli významnou úlohu českoslovenští občané. Dále působí též jako koordinátor projektu Prolínání světů (účast mladých Brazilců na skautském táboře v České republice), dobrovolnických projektů, studentských a učitelských výměn. V roce 2011 již třetím rokem organizoval v Nova Andradina Týden česko-brazilské kultury.

Slavnostního zasedání se zúčastnila rovněž spisovatelka a básnířka z Mato Grosso do Sul, Delasniéve Daspet, držitelka mezinárodní ceny „Velvyslanec Míru“, která rovněž převzala ocenění. Mezi dalšími oceněnými byl i Aleixo Paraguassu, zakladatel Institutu Luthera Kinga, který nabízí podporné kurzy pro přípravu k maturitě žákům s africkými a indiánskými kořeny a žákům se zvláštními potřebami. Jak výslovně uvedla Dione Hashioka, všichni vyznamenaní přispívají k míru svou každodenní prací spolu se svými rodinami a komunitami, kterým zasvětili svůj život.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012