Z Kanady

PODZIM 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Toronto 1. října 2011

Česká severoamerická obchodní a kulturní komora Inc., v čele s jejím prezidentem, mezinárodním podnikatelem a mecenášem české kultury A. Karlem Velanem, a Česká škola bez hranic, o. s., v čele s její předsedkyní a zakladatelkou Lucií Slavíkovou – Boucher, oznamují vytvoření společné internetové platformy pro Čechy žijící na území USA a Kanady za cílem podpory výuky českého jazyka na americkém kontinentu. Platforma je dostupná na internetových stránkách www.czechevents.net , které, díky jejímu zakladateli, výkonnému řediteli Komory, Lubomíru Novotnému, přinášejí pravidelné informace o veškerém českém kulturním dění v Severní Americe již od roku 2006.

Spojené státy a Kanada se v průběhu posledních staletí staly domovem největší české a slovenské zahraniční komunity na světě.

Internetové stránky www.czechevents.net jsou navštěvovány stále rostoucím počtem Čechů a Slováků, kteří se chtějí informovat o tom, jaký koncert, divadelní představení či umělecká výstava se budou konat v místě, kde žijí. Jenom v srpnu tohoto roku webové stránky navštívilo 43.000 osob.

S kulturou je ale především spojený jazyk, nejdůležitější prvek našeho kulturního dědictví. Znamená kořeny a vazbu na zemi původu. Jazykům se člověk nejsnadněji učí v dětském věku. V rámci trvalé snahy o zachování zahraničního českého kulturního dědictví je tedy nezbytné se zaměřit v první řadě na podporu výuky češtiny pro děti.

Nově vytvořené diskuzní fórum http://csbh. freeforums.org/about-us-t3.html, které lze též najít na internetových stránkách www.czechevents. net, je určeno učitelům českého jazyka, kteří na území USA a Kanady působí v početných československých krajanských organizacích.

Prostřednictvím této platformy seznámíme co nejširší českou společnosti v USA a Kanadě s cíli a vyučovacími metodami České školy bez hranic. Výukový program ČŠBH, konkrétně předmětů „český jazyk – literatura“ a „dějepis – zeměpis českých zemí“, je vytvořen v souladu s požadavky Ministerstva školství České republiky a svým rozsahem ideálně doplňuje školní docházku českých dětí v zahraničí.

Česká škola bez hranic tak nabízí spolupráci a pomoc všem, kdo by měli zájem o založení nové ČŠBH na americkém kontinentu, a dále také všem, kdo by chtěli jejímu vzdělávacímu programu přizpůsobit výuku, která v početných československých spolcích již probíhá.

Doufáme, že tak napomůžeme vzniku dalších škol, a že zájem o výuku češtiny pro děti na americkém kontinentu ještě stoupne.

V červnu příštího roku uvažuje Česká škola bez hranic o realizaci setkání zájemců o výuku českého jazyka pro děti na území USA.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012