Děti Čechů v zahraničí se chtějí učit česky

PODZIM 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Česká centra pořádala 1. a 2. srpna 2011 III. Mezinárodní setkání České školy bez hranic, zabývající se problematikou výuky českého jazyka dětí vyrůstajících v zahraničí. Cílem této mezinárodní sítě vzdělávacích institucí je výuka českého jazyka předškolních a školních dětí žijících za hranicemi České republiky.

Česká škola bez hranic (ČŠBH) vznikla v roce 2003 v Paříži. Školu založila lékařka Lucie Slavíková- Boucher proto, že se sama potýkala s problémem bilingviní výchovy u svých dětí. Za podpory pařížského Českého centra začala organizovat kroužek rodičů s dětmi, kteří byli ve stejné situaci. Společně s dětmi četli, zpívali nebo hráli divadlo v češtině, a ty tak měly možnost poznat vrstevníky, kteří hovoří nejen francouzsky, ale i česky.

S rostoucím zájmem rodičů se výuka školy rozvíjela až do stávajícího systému, který nabízí vyučování českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let. Děti se učí český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis českých zemí.

Mezinárodní konference Českých škol bez hranic, spolupracujících zahraničních českých škol a výukových center působících v Evropě i v zámoří se uskutečnilo za přítomnosti zástupců Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pedagogů a profesních odborníků. Cílem bylo projednat současný stav výuky českého jazyka u dětí, které trvale či přechodně žijí v zahraničí, a stanovit její další vývoj v příštích letech.

„Zájem o letní setkání zástupců Českých škol mě příjemně potěšil vzrůstající tendencí, letos se totiž přihlásilo rekordních osmdesát účastníků. Česká škola bez hranic nabízí jedinečnou šanci posilování české identity v globalizovaném světě,“ říká Helena Kovaříková, vedoucí programového oddělení Českých center a koordinátorka setkání.

„V červnu letošního roku byla schválená Ministerstvem zahraničních věcí nová koncepce vztahu českého státu k Čechům žijícím v zahraničí, která formuluje politiku k těm, kteří odešli mimo ČR v posledních dvaceti letech. V ní je kladen klíčový důraz právě na výuku českého jazyka,“ říká zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR pan Stanislav Kázecký.

Od svého vzniku se myšlenka výuky češtiny u dětí rozšířila do celého světa a České školy dnes existují v Londýně, Berlíně, Curychu, Mnichově, Bruselu, Ženevě, Drážďanech nebo Sydney. Další školy zahájí svou činnost ve Frankfurtu, Karlsruhe, Římě, Neapoli, Lisabonu, Baltimore a Manchesteru. Velký zájem projevily i skupiny Čechů ve Spojených státech.

Srpnové setkání zástupců Českých škol bez hranic. Bylo tak příležitostí k diskusi všech zúčastněných stran. Zároveň se zástupci ČŠBH snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti.

Podporu ČŠBH poskytují: Magnesia, CateringShop, Nakladatelství Fraus, D + H, Meander

PRO VÍCE INFORMACÍ: ČESKÁ CENTRA

Ivana Síglerová, Koordinátorka PR
Oddělení komunikace
E: komunikace@czech.cz
T: 234 668 251, M: 725 890 029

Helena Kovaříková
Vedoucí programového oddělení Českých
center a koordinátorka setkání ČŠBH
E: program@czech.cz

Česká škola bez hranic
Lucie Slavíková Boucher

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012