22. ročník kurzu češtiny ČSÚZ byl opět zdařilý

PODZIM 2011 Aktuality česky
obálka čísla

První tři červencové týdny jsou v Československém ústavu zahraničním již tradičně spjaty s kurzem češtiny, jehož účastníci – krajané žijící v zahraničí, či studenti bohemistiky z různých zemí – mají možnost zlepšit si své znalosti češtiny a získat nové poznatky o české historii i o životě v současné České republice. Letošní, od listopadu 1989 již 22. ročník tohoto kurzu přivedl do Prahy po dvou studentech bohemistiky z univerzit v Kyjevě, Lvově, Minsku, Moskvě a Petrohradu, dvě studentky bilingvní reálky ve Vídni a dvě začínající učitelky z chorvatského Daruvaru.

Celkem třináct dívek a jeden mladý muž ve věku od 17 do 27 let, které spojoval skutečný zájem naučit se co nejlépe česky, protože s tímto jazykem chtějí spojit svůj profesní život, tu vytvořilo se svými českými pedagogy doc. Dr. Ivanou Bozděchovou, Dr. Janem Dvořákem a Dr. Helenou Briardovou na kurzu jednu soudržnou velkou rodinu. Jak potvrzují organizátoři a vyučující kurzu, za 22 let se ještě nikdy nesetkali s takovou disciplinovaností účastníků a takovým zájmem o vše, co jim program nabízel. Ať už šlo o výuku, konverzace, přednášky v areálu kampusu České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, či návštěvy historických kulturních památek v Praze, Brně, Karlových Varech, na jižní Moravě a v Litoměřicích. O vše se živě zajímali, dávali otázky, chtěli poznat, jak v Česku lidé žijí, jaké mají problémy, jak je řeší. Pro některé bylo jedinečným zážitkem představení baletu Oněgin v Národním divadle, většina byla překvapena srdečností setkání s předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou ve Vrtbovském paláci, kde se seznámili s činností instituce, kterou pak velice ocenili. Nezapomenutelné bylo pro všechny představení Križíkovy fontány s baletem Carmen.

Čím více se blížil závěr kurzu, tím víc se rodina jeho účastníků stmelovala a o to těžší bylo loučení při závěrečné projížďce lodí po Vltavě s předáním osvědčení o studiu, kterého se zúčastnili i diplomaté zemí, z nichž studenti přijeli, rada běloruského velvyslanectví Dr. Vladimir Mironovich, tiskový atašé rakouského velvyslanectví Dr. Andreas Wiedemann, tajemník ruské ambasády Valenty Terentiev a specialista na humanitární spolupráci Kirill Taul. a rada velvyslanectví Ukrajiny pan Motornyj s manželkou. Studenti a organizátoři kurzu také vysoce ocenili účast předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pana Tomáše Grulicha. Čtrnáct studentů bohemistiky odjíždělo z kurzu ČSÚZ s novými znalostmi češtiny a českých reálií a navíc s množstvím krásných dojmů a opravdu velmi, velmi neradi.... Ostatně svědčí o tom i úryvky z jejich prací:

„Čtrnáct studentů, pořád spolu, neustálá komunikace v češtině a každému je věnováno co nejvíc pozornosti. Takový kurz je unikátní, a to především pro bohemisty pro jejich budoucí povolání. Ti obvykle mají mnoho nevyřešených otázek týkající se nuancí v jazyce... a také hodně nenápadných chyb, na které je mohou upozornit jen čeští profesoři. A proto mě moc těší, že ČSÚZ rozšiřuje své kontakty s katedrami bohemistiky na zahraničních univerzitách a chtěla bych mu popřát, aby tuto spolupráci i nadále rozvíjel. Účastníkům příštích ročníků kurzů přeji, aby si užívali každého dne pobytu. Tady je totiž v každé zábavě studium a v každém studiu zábava. Živá a zajímavá komunikace je mnohem užitečnější, než nudné přednášky na univerzitě.“ (Ljuba Ščupaková, 21 let, Minsk)

„Na kurz jsem se těšila opravdu dlouho a jsem ráda, že všechna má očekávání byla splněna až nad míru. Je to můj první dlouhodobý pobyt v Praze. Dosud jsem v ní byla jen při cestě do Plzně a Poděbrad. O tomto kurzu ani o ČSÚZ jsem nikdy předtím neslyšela, takže zpočátku jsem jela s určitou mírou skepse, ale to nezmenšovalo mou touhu navštívit Českou republiku. O to příjemnější bylo zjištění, že jsem se dostala na opravdu kvalitní kurz češtiny, který organizují odpovědní lidé, velmi oddaní své profesi. Kurz je zaměřený na překonání našich slabin ve znalostech češtiny, takže je téměř individuální a tedy účinný a užitečný.“ (Sardana Jefimova, 23 let Moskva´)

„Myslím si, že ČSÚZ je zcela nezbytný, protože podporuje menšiny krajanů a jejich dětí v zahraničí a tak umožňuje mnoha lidem pečovat o český jazyk, tradice a zvyky svého národa a zajišťuje, aby nezapomněli na svůj původ. Proto přeju ČSÚZ, aby dál se stejným zájmem a úsilím pečoval o krajany a aby k tomu měl ještě více finančních prostředků. Účastníkům příštích kurzů přeji, aby si pobyt v Praze užili stejně dobře jako já a odjeli obohaceni o nové znalosti českého jazyka a příjemné vzpomínky“. (Kritýna Samitzová, 17 let Vídeň)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012