Náš kalendář 2011 aj.

JARO 2011 Knihy česky
obálka čísla

Krajané na Podkarpatské Rusi, nyní na Ukrajině, každoročně vydávají publikaci plnou povídek, básniček a informací. A to v Ukrajinštině a částečně v češtině.

Vydává Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, šéfredaktorem je Ivan Latko.

Čtenáři v České rupublice již dnes téměř nevědí, že tato dnešní část Ukrajiny byla živou součástí Československa a že ji naši politici po válce věnovali Sovětskému svazu zároveň a uranem a dalšími "dárky" jako je např. podřízené vazalství k této obří zemi na 40 let. Jakoby jim ta ohromná zem nestačila, že?

V Užhorodě, jako i třeba ve Lvově působila za první republiky řada našich význačných osobností - architektů, kteří se podíleli na rozvoji měst, výtvarníků, spisovatelů, ale i lékařů apod.

Po roce 1989, kdy zaznívaly z této části země marné hlasy po opětovném spojení s naší republikou, zde alespoň působí české organizace, které se snaží, aby se nezapomnělo.

Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského, Klub T. G. M., Užhorodský spolek Sováků, Zakarpatský spolek pro ochranu památek vydávají například soubory starých fotografií, na kterých jsou staré památné, ale i novější budovy Užhorodu. Soubory nesou název Československé stopy na Podkarpatské Ukrajině a jsou čáslovány. Vyšla jich již téměř desítka.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012