Erazim Kohák - Domov a dálava

JARO 2011 Knihy česky
obálka čísla

Kniha významného českého vědce Erazima Koháka, který prožil dvaačtyřicet let v americkém exilu, vyšla podruhé loni začátkem prosince, rok po své úspěšné premiéře, a to v upravené, rozšířené i vzhledově vylepšené podobě: ze zemitě rezaté spodní části obálky ladně vystupuje barevná reprodukce obrazu Františka Kavána Předjaří na Jilemnicku - jedna z mnoha tváří našeho domova.

Široce a hluboce vzdělaný filosof hledá a nachází v českých dějinách, v českém myšlení, kultuře, náboženství i konání pozoruhodné rysy a souvislosti. Nevidí přitom svůj milovaný domov, svou vlast izolovaně, má na zřeteli i vlivy různě vzdálených dálav. Hned v úvodu konstatuje, že se stal dědicem otázky o smyslu českých dějin, která nás provází od dob národního obrození. Co to vůbec znamená být Čech? a Má to ještě nějaký smysl? O odpovědi se pokoušeli i dva velcí filosofové českého novověku, jejichž hledání se Kohák ve svém díle též věnuje a jichž je důstojným pokračovatelem.

O tom, že i vědecká kniha může být zajímavá a čtivá, vypovídají už názvy kapitol: Myšlenka filosofie, myšlení národa; V záři (a stínu) kalicha; Rozum a romance národa; Na hraně moderny; První filosof: T. G. Masaryk; Mezi nepřijatelným a nevyhnutelným; Druhý filosof: Jan Patočka; Šedé NIC a zelený horizont. Nové vydání Kohákova díla obohatila překvapivá syntéza, kterou autor, inspirovaný recenzemi svých kolegů, sepsal místo závěru pod názvem Myšlení národa. Pokouší se v ní podělit se s námi o své pochyby, ale též se ještě naposled znovu zahledět na naši minulost i přítomnost a co nejhutněji vystihnout, jací jsme my, současníci, co naše žití a bytí spojuje s našimi předchůdci, jaké máme společné vzpomínky, jaké sdílíme ideály a zejména naděje, co nás i dnes jako národní společenství charakterizuje, ale též ohrožuje.

Kohák nechce myšlení svých čtenářů umlčovat závěry, proto také žádné závěrečné pravdy nehlásá. Ale obsažností, objevností i srozumitelnosti svého myšlenkově náročného textu, svým brilantním až esejistickým stylem dosáhne svého: dokáže nejdřív plně zaujmout a vzápětí podněcuje člověka k otázkám, přemýšlení a zamyšlení nad současností i nad vlastním životem. Podle mne je to nejlepší kniha minulého roku.

Jarmila Lakosilová
Praha, Filosofia 2010, 424 s.,
260 Kč, ISBN 978-80-7007-340-7,
www. kosmas.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012