Spolek Domov - natáčení v Basileji

JARO 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Již v době natáčení dokumentu České kořeny ve Švýcarsku chystali ve spolku Domov Basilej velkou oslavu jeho letošního výročí - 100 let činnosti spolku. V dokumentu je krátce zaznamenáno setkání tří představitelů spolku, pánů Zdeňka Vávry, bývalého předsedy, současného předsedy pana Jiřího Hanzala a pana Jaroslava Martince, člena výboru.

Natáčelo se za krásného slunného odpoledne, neformálně na zahradě u Martinců. Konverzaci sice v pravidelných intervalech přerušovala nízko přelétávající letadla, přistávající na blízkém letišti, ale to nebránilo srdečné atmosféře, kterou připravili hostitelé, manželé Martincovi. Vyprávění se točilo nejen kolem dlouhé historie spolku Domov, ale mluvili jsme i o velmi bohaté činnosti v posledních letech. Hned po roce 1989 se spolek například s pomocí švýcarské vlády finančně podílel na vybudování nových jazykových škol v Praze a v Brně. Starší generace velmi oceňuje, že se do aktivit spolku ochotně zapojují i nově příchozí mladí Češi, kteří do Basileje přijíždějí studovat nebo pracovat. Basilej soustřeďje v prosperujících chemických a farmaceutických firmách mnoho špičkových odborníků a Češi se zde vždy velmi dobře uplatňovali a stále uplatňují. A tak se ke generaci těch, kteří sem přišli po roce 1968-69 přidává generace nová. Tomuto přílivu odpovídá i členská základna spolku Domov, který se zejména během doby působení pana Zdeňka Vávry na postu předsedy etabloval jako nejaktivnější český spolek ve Švýcarsku. Mnozí jeho členové působí i na zdejší universitě, s níž má spolek Domov velmi dobrou spolupráci.

Současné vedení pokračuje v této linii a doufá, že i letošní oslavy přispějí opět k upevnění vazeb mezi aktivními Čechy v Basileji a okolí.

Zajímavé je vyjmenovat jen několik z dlouhé řady významných členů či představitelů spolku v posledních desetiletích, tak jak jsem si jejich jména zaznamenala. Byli to například:

Profesor Jan Milíe Lodman - významný český teolog, který se v 90. letech 20. stol. stal rektorem university v Basileji.

Dr. Karel Hrubý - sociolog, byl docentem na basilejské univerzitě. Předseda české exilové Sociální demakracie, po roce 1989 se velmi zasloužil o pomoc Československu, mj. organizoval velké zásilky výpočetní techniky do republiky. Působil také jako předseda SVU ve Švýcarsku.

Hanuš Holzer - bývalý honorární konzul ČR v Basileji, zprostředkoval mnoho hospodářských styků s ČR, hrál také velkou roli při převzetí mladoboleslavské Škody firmou Wolkswagen.

Zdeněk Vávra M. Sc. - chemik, začal svá studia v Praze, dokončil je již v emigraci v Bernu. Pracoval u americké firmy ROSCH. Byl 14 let předsedou spolku Domov a během této doby jej přivedl k velkému rozkvětu aktivit, vznikly nové stanovy spolku, domov se etabloval mezi nejaktivnější české spolky ve Švýcarsku.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012