Krajané dostanou z ČSÚZ opět vybavení za statisíce

JARO 2011 Ostatní česky
obálka čísla

První měsíce každého nového roku probíhají v Československém ústavu zahraničním jednání, na jejichž výsledku závisí veškerá další aktivita tohoto nezávislého občanského sdružení, které podporuje zejména co nejkvalitnější vzdělávací a kulturní činnost českých krajanských spolků v zahraničí. Výsledkem těchto jednání je shromáždění finančních prostředků, bez kterých by se sebelepší a potřebnější projekt nemohl uskutečnit. Získání sponzorů je vždy obtížné, v současném období, ovlivněném hospodářskou krizí; ale tato jednání představují nejnáročnější a mimořádně složitou fázi činnosti vedení ČSÚZ.

V uplynulých deseti letech se díky příspěvkům členů a spolupracovníků Československého ústavu zahraničního či veřejným sbírkám, jejichž gestorem byl ČSÚZ, podařilo čtyřmi památníky připomenout ve světě význam osobnosti prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Většina tříd českých krajanských škol ve Vídni a v Chorvatsku dostala z ČSÚZ moderní technické vybavení. Pro krajanské mateřské školy zajistil ČSÚZ nová stravovací zařízení odpovídající přísným hygienickým normám. Ve Vídni mohou děti také sportovat v rekonstruované tělocvičně s novým nářadím podle nejnovějších bezpečnostních norem a v Daruvaru si české i chorvatské děti mohou hrát na dva roky starém hřišti, které jim ČSÚZ pořídil za víc než milion korun. Hudební skupiny Českých besed hrají na nové české nástroje a tanečníci českých folklorních souborů v Chorvatsku si pochvalují nové taneční boty, jejich výrobu pro ně ČSÚZ zajistil v uplynulých několika letech.

Pomůcky za téměř půl milionu korun v prvním čtvrtletí 2011 ještě čekali v Praze na odvezení na místo určení do Chorvatska. Hledal se vhodný způsob dopravy této objemné zásilky. V každém případě z Československého ústavu zahraničního letos dostanou folklorní soubory Českých besed Svazu Čechů dvě flétny, jednadvacet klarinetů, tři saxofony a 10 trumpet, vyrobených v podniku AMATI Kraslice. Pro mateřskou školku v chorvatské Končenici je připraven počítač s tiskárnou, fotoaparát Canon, přenosný radiomagnetofon a žehlička a děti se mohou těšit i na nové kroje z látky vyrobené českými textilkami. Česká základní škola v Daruvaru dostane navíc, jako ostatně každoročně, spoustu nových knih.

U řady projektů si ČSÚZ mohl na začátku roku 2011 poznamenat "splněno". Ze zásilky výtvarných pomůcek a sportovních potřeb, která k nim dorazila v polovině ledna, se už několik týdnů těší školáci z družiny školy spolku Komenský ve Vídni.

Na státní univerzitě v běloruském Minsku otevřeli 10. ledna slavnostně nově vybavený kabinet české filologie. Díky modernímu zařízení, které zajistil ČSÚZ, se podle slov tamních pedagogů i běloruského velvyslance v Praze tento kabinet zařadil mezi nejmodernější v Bělorusku. Na univerzitě mu prý může konkurovat jen kabinet germanistiky.

Hračky a různé pomůcky a moderní učební programy jsou v ČSÚZ v Praze připraveny pro děti ze tří krajanských spolků na Ukrajině.

A rozhodně nechybějí další plány co potřebného pro krajany v zahraničí udělat v letošním roce. Na stole vedení ČSÚZ je ostatně již celá řada nových žádostí o spolupráci.

Potěšující je skutečnost, že mezi českými osobnostmi pokračuje zájem o členství v ČSÚZ, který v České republice zůstává ojedinělým sdružením svého druhu. Na každém zasedání jeho správní výbor a představenstvo posuzují a schvalují několik nových členských přihlášek, což je příslibem, že projekty pro krajany v zahraničí bude mít i v budoucnu kdo realizovat.

Hebr

Československý ústav zahraniční

Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012