Blahopřání - K osmdesátinám MUDr. Jaroslava Olšanského

3-4 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Letos v lednu se dožil 80 let, v plné aktivitě spolkové i sportovní, dlouholetý místopředseda Besedy Svatopluk Čech MUDr . Jaroslav Olšanský. Tento rodilý Moravák maturoval na gymnáziu v Ostravě a poté absolvoval Lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci (1957). Po studiích pracoval kratší dobu jako důlní lékař na obvodě Poruba, později přestoupil na plicní oddělení. Přitom zastával funkci sportovního lékaře. Počátkem roku 1971 odjel za manželkou do Švýcarska, kde pracoval jako „Oberarzt“ v léčebném zařízení ve Waldu. Odtud přešel v r. 1978 na kliniku v Lindenheid jako internista, kde pracoval až do penze.

Již počátkem 90. let se aktivně zapojil, díky Jirkovi Nápravníkovi, do práce v Besedě Svatopluk Čech. I když J. Olšanský pracoval po celý život jako lékař, přece nezapřel svou druhou zálibu, totiž literaturu a historii. Proto byl vydatnou posilou pro Besedu, kde se uplatnil jako později ve Svazu, pří získávaní kvalitních odborných historiků a spisovatelů pro naše vzpomínkové oslavy TGM a 28. října. Jeho zásluhou jsme poznali celou plejádu zajímavých přednášejících (Kvaček, Broklova, Fidler, Tomeš a další). Umožnily mu to jeho fundované styky s českými vysokými školami, archivy a ústavy jako Universita Karlova, Masarykův ústav a jiné, které navštěvuje při svých pravidelných cestách do republiky.

Od konce 90. let pracoval J. Olšanský v předsednictvu Svazu čs. spolků ve Švýcarsku, kde byl krátce jednatelem a pak měl na starosti agendu Zpravodaje. Spolu s předsedou Besedy J. Krausem byl členem redakční rady Zpravodaje, kde spolupracoval velmi aktivně s redaktory až do r. 2008.

Osmdesáté narozeniny J. Olšanského připadají právě na stoleté výročí založení spolku Beseda Svatopluk Čech, které bylo vzpomenuto letos v březnu v Lavaterhausu Curych. Podstatný podíl na organizaci a úspěchu měl místopředseda J. Olšanský, který připravil kompletní dokumentaci a přednášku o básníku Svatopluku Čechovi.

Milý Jaroslave, děkujeme Ti za Tvou dosavadní práci a přejeme Ti do dalších let hodně zdraví a pracovního elánu jako doposud.

Za spolek Beseda Svatopluk Čech v Curychu.

Ing. Jiří Kraus, předseda

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012