* Za Josefem Mostem

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 3. 1. 2010 zemřel ve věku 91 let Josef Most, zakládající člen Klubu přátel Rakouska a jeho čestný předseda.

Narodil se v Košeticích v okrese Pelhřimov jako prostřední ze tří bratří a po ukončení měšťanské školy ho odvezl strýček do Vídně, kde vystudoval dvouletou Českou obchodní školu spolku Komenský. Po jejím ukončení se v r. 1935 vrátil do vlasti. Přátelské styky se spolužáky ze studií po návratu nepřerušil, udržoval je i v době totalitního režimu.

V r. 1989 po Sametové revoluci se stal hlavním zakládajícím členem Klubu československo- rakouského přátelství a jeho předsedou. Klub byl po rozdělení republiky přejmenován na Klub přátel Rakouska a pod tímto názvem pracuje a udržuje vztahy s krajany dodnes.

Josef Most byl nositelem vyznamenání „Za zásluhy pro sblížení českého a rakouského národa“, které obdržel od prezidenta Spolkové republiky Rakousko k 80. narozeninám.

Vztah ke svým spolužákům, ke krajanům a k Rakousku nosil stále ve svém srdci.

-vb-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012