Skleněný expres – Švédské sklo 20. století

1-2 2010 Knihy česky
obálka čísla

Geograficky vzdálené země Česká republika a Švédsko spojuje předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009. Ale také oblast výroby skla.

Různorodá současná sklářská výroba ve Švédsku pramení z výsledků vývoje ovlivněného mezinárodními kontakty. Základem byla a je řemeslná práce, ale přesto mají výtvarníci mnoho příležitostí spolupracovat se skláři na inovaci sklářské výroby. V současné době existuje ve Švédsku dvanáct skláren, z nichž čtyři patří do celkové skupiny Orrefors Kosta Boda AB – nejvýznamnějšího producenta zdejšího skla. Pro značku Orrefors je typický především exkluzivní elegantní křišťál v moderním provedení, značka Kosta Boda proslula širokou barevnou škálou a svobodou v užití materiálů a způsobu zpracování. Ve Švédsku řada sklářských ateliérů nepracuje na průmyslové produkci. Téměř všechny výtvarníky a zvláště ty, kteří v ní pracují, však spojuje užití skla jako uměleckého výrazového prostředku.

Sklo se na švédském území vyrábí téměř pět století. Bez ohledu na odlehlost po celou tuto dobu až do dneška země reagovala na hlavní vývojové tendence evropské i mimoevropské umělecké a řemeslné tvorby. Sklářská výroba závisela dosti dlouho na technologických postupech užívaných v zahraničí, včetně českých zemí. Odborné znalosti našich foukačů, brusičů, rytců a malířů skla byly ve Švédsku vždy velmi žádané. Proto skláři z Čech vždy výrazně pomáhali švédským výtvarníkům v řadě skláren při výrobě exkluzivního uměleckého skla 20. století a pomáhají i dodnes. Politické a ekonomické důvody vedly k odchodu českých sklářských řemeslníků a umělců do Švédska po první i druhé světové válce, na konci 60. let i po roce 1989. Vliv českého sklářství na švédskou sklářskou výrobu přetrval do současnosti. Zmiňme, že řada zručných českých foukačů skla byla najímána do švédských skláren ještě kolem roku 2000.

Výstava švédského skla 20. století pod názvem Skleněný expres/Glass Link Stockholm– Praha – v Uměleckoprůmyslovém muzeu do 28. 2. 2010 – je důkazem krásné spolupráce sklářských výtvarníků a dílen obou zemí.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012