Elsa Wagner

1-2 2010 Knihy česky
obálka čísla

Jméno paní Elsy Moravek de Perou de Wagner jen nepřímo naznačuje její osudy. Dozvídáme se o nich z jejího vlastního pera, z knihy, která vyšla nejprve anglicky: My roots continents apart. A tale of courgage and survival, New York – Lincoln – Shanghai (nakladatelství Universe) 2005 a následně i španělsky (Mis raíces en continentes distantes. Un relato de coraje y sobrevivencia.- Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2009). Už na obálce se setkáme s neobvyklým dvoupohledem na důvěrně známou Prahu s Karlovým mostem a na slavné incké zdi, vytvořené neznámými staviteli z balvanů přitesaných neznámo čím na míru.

Začteme-li se do prvních stránek, nevycházíme z údivu nad životním putováním: líčí předky své matky od inckého královského rodu, usazené ve vysokohorské Bolívii (někdejší Horní Peru) až po datum svatby její matky s českým inženýrem Janem Morávkem, který byl krátce před druhou světovou válkou v Jižní Americe nabízet k prodeji jeden z významných produktů českého průmyslu, zbraně. Po svatbě a narození dvou dětí v Argentině se Morávek vrátil do Prahy, zrovna v době, kdy nacistická okupace byla na spadnutí.

Autorka líčí dětské vzpomínky na Prahu, na dusivé ovzduší, které rodina přežila díky zásahům bolivijského velvyslance z Berlína, a v neposlední řadě i díky Albertu Göringovi, jenž ale – na rozdíl od svého neblaze proslulého bratra Hermanna – zachránil mnoho lidí před nacistickou persekucí, včetně rodiny pisatelky pamětí, protože její otec Jan Morávek byl aktivním členem českého odboje během druhé světové války. O tomto neuvěřitelném postoji Alberta Göringa se nám zachovala krátká, ale výmluvná objektivní zpráva z tisku ze dne 14. 3. 1947, která konstatovala, že před lidovým soudem v Praze byl z nařčení z kolaborace pro prokázanou pomoc českým lidem osvobozen bratr válečného zločince Hermanna Göringa Albert Göring (1895 – 20.12.1966). Od června 1939 do konce války působil jako ředitel Škodových závodů v Plzni, odpovědný za zahraniční obchod.

Postoj Alberta Göringa se stal mj. předlohou pro televizní dokumentární snímek BBC nazvaný „Skutečný Albert Göring“, který byl natáčen v Praze. V USA byl promítán na historickém kanálu (History Channel). Hlavní motiv filmu byl publikován už předtím v časopise „The Sunday Times Magazine“ v Londýně a v německých novinách „Süddeutsche Zeitung“ ve Frankfurtu, jehož autorem byl Adam Le Bor, jenž autorku povzbudil k dopsání detailů na toto téma v jejích pamětech, které nyní vycházejí česky.

Anabáze rodiny pokračovala vystěhováním do Rumunska, protože otec musel uprchnout před nacisty krátce po obsazení Prahy, a znovu po osvobození Rumunska sovětskými vojsky; nakonec se šťastně vrátila do Ameriky. Nějakou dobu žila v Argentině a v Bolívii, pak ještě řadu let ve Venezuele, aby se nakonec usadila v USA, kde dodnes žije. Syn Jan je dirigentem, působí v USA ale také jezdí na kratší či delší pracovní pobyty do Caracasu.

Celá kniha je velmi svěže napsána; některé – zejména historické – pasáže, které byly určeny anglicky nebo španělsky hovořící veřejnosti, byly z pochopitelných důvodů vypuštěny. Konečně jsme se dočkali českého vydání v nakladatelství L. Marka z Brna, které už vydalo řadu významných knih historického ladění. Věřím, že kniha zaujme jak svou osobní notou, tak svým nadosobním vyzněním, a že ukáže zase jinou, méně známou stránku naší historie na osudu několika členů jedné česko-incko-bolivijsko-argentinsko- americké rodiny.

Pavel Štěpánek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012