Luciano De Crescenzo Příběhy lstivého Odyssea

1-2 2010 Knihy česky
obálka čísla

Zapomeňte na chvíle školního dějepisu, kdy byl Odysseus jedním ze stovek jmen, nutných si zapamatovat ke zkouškám. V této knížce se pobavíte, protože obří Homérova Odyssea se přerodila do útlého svazečku s velkou mírou neuctivosti k historii. Odysseus je jedním z nás – neměl stání na jednom místě, chtěl se bavit, byl až zhoubně zvědavý a neměl pud sebezáchovy. Taky lhal, intrikoval a vychloubal se.

Autor píše, že Odysseus byl ze všech Achajců, kteří bojovali u Tróje, nejméně poctivý. Ostatně prý byl synem Sisyfovým a ithacký král Laert si vzal krásnou Antikleiu už jako „nepannu“. Jeho dědečkem byl Autolykos, proslulý zloděj dobytka. Jak mohl být charakterním hrdinou? Věděl, že slabým může předvádět sílu a silným projevovat zdvořilost. Proto (s pomocí bohů a občas i proti jejich vůli) přežil.

Když se Odysseus vypořádal se všemi svými nepřáteli (i přáteli) a seděl po dvaceti letech putování doma se založenýma rukama, zjistil, že se nudí. Prožil dobrodružství plné oblud, které ho chtěly zabít, lidožroutů, kteří ho chtěli sežrat, a žen, které ho chtěly svést.

Luciano De Crescenzo (bývalý ředitel IBM!) vydal svou první knihu v 47 letech. Stal se popularizátorem antické kultury a hlavně řecké mytologie, ze které my známe už jen pár jmen. Ale díky jemu k nim můžeme přiřadit i krásné příběhy.

(šeb)
Vydalo nakl. Dokořán

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012