Nová vydání klasiků české literatury - Pocta velkému spisovateli

1-2 2010 Knihy česky
obálka čísla

Karel Čapek – Krakatit | Válka s mloky | Povídky z jedné kapsy | Povídky z druhé kapsy | Bajky a podpovídky | Proč nejsem komunistou – Ed. Ivo Železný

Ačkoli Karel Čapek patřil a dosud patří k našim nejčtenějším literátům (a mnozí by ho patrně uvedli na jednom z prvních míst mezi „národními“ autory), byli to především Češi, kteří po Mnichovské dohodě svými štvavými politickými útoky přispěli k jeho předčasné smrti. Nedočkal se ani Nobelovy ceny, na niž byl navržen, ale zato si v době, kdy se mu autorsky, a tudíž i finančně, dařilo, vysloužil hanlivou přezdívku „Karel Čapek – Obchod“ (posměšná paralela se jménem spisovatele K. M. Čapka-Choda). Inu, taková už je naše národní povaha..

Reprezentativně vypravený výběr z jeho děl, který vychází k 120. výročí jeho narození, představuje jednoznačnou poklonu tomuto spisovateli. Společensky angažované spisy, varující před hrozbou války, zde zastupují dva romány – jeden z počátků autorovy literární tvorby (Krakatit, 1922), druhý z její vrcholné fáze (Válka s mloky, 1936). Jistým odlehčením jsou Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy – malé příběhy s tajemstvím, detektivní zápletkou a povětšinou i humorem, jež trvale patří ke čtenářsky nejvděčnějším Čapkovým knihám. Bajky a podpovídky, vydané posmrtně (1946) jako výbor z autorova archivu novinových výstřižků i rukopisných črt, jsou dokladem jeho umu, jak přecházet z žánru do žánru, ale též dovednosti vložit mravní poučení i do anekdotické glosy, minifejetonku či jednoduchého aforismu: Knihu uzavírá Čapkův esej Proč nejsem komunistou (vyšel v Přítomnosti v prosinci 1924). Inteligence, vzdělanost, empatie a sociální citlivost („mé srdce je na straně chudých“), které zde uplatnil, by se měly stát příkladem všem současným „antikomunistům“, jejichž argumentaci lze přečasto považovat spíše za prostoduchou a militantní obsesi.

Kniha se jistě stane atraktivním přírůstkem do knihovny či hodnotným dárkem. S velkou radostí lze kvitovat, že k vydání je připraven další soubor: Čapkovy překlady francouzské moderní poezie, které mnozí literární vědci považují za vrchol jeho tvorby vůbec. Knihy jsou také dokladem důstojného oživení nakladatelské značky, jejíž osud se zdál být už definitivně uzavřený historií nakladatelského podnikání v naší zemi.

Hana Primusová
Praha, Československý
spisovatel 2009. 736 s. váz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012