Nová vydání klasiků české literatury - Josef Škvorecký - Zbabělci - s komentářem

1-2 2010 Knihy česky
obálka čísla

Román Josefa ŠKVORECKÉHO ZBABĚLCI, který vyšel od roku 1958 v českém jazyce devětkrát, je nejvíce překládaným autorovým dílem.

Účelem překladu, vydaného Společností Josefa Škvoreckého na podzim roku 2009 – ve dvoudílném svazku: překladu z roku 1958 a komentáře (poznámkami) na okraji, je zprostředkovat čtenářům rukopisnou podobu – byť v první již hotové a zralé podobě. Autoři Václav Krištof, Michal Přibáň a Michael Špirit jej nestaví proti obecně známým překladům Zbabělců, ale vedle nich: jako mimořádný umělecký čin ve chvílích jeho zrodu a jako příklad talentu, který z vnějších důvodů musel zůstat skryt deset let, po nichž se mu ovšem v socialistickém Československu nevedlo lépe. Tvůrce rukopisu velmi dobře věděl, že v době, kdy jej tvoří, a tak nabývá spisovatelské zkušenosti, ho ovšem kvůli vydavatelské praxi nebude moci uveřejnit. To vše se do textu promítlo.

Nynější vydání ukazuje první, rukou psanou verzi textu, vznikajícího v letech 1948–1949. Rukopis o 1061 stranách není reprodukován fotograficky, není retušovaným zněním. V okrajových částech do něj autoři „zasahují“ – jak, to je nejlépe vidět a číst. Tím ho představují v autentické podobě, bez redigování v obvyklém významu a při zachování všech momentů, které by byly při standardní redakci textu normalizovány.

V shodě s tvůrcem pokládají autoři za hlavní verzi znění prvního knižního vydání z roku 1958 plus jeho kriticky přehlédnutelnou verzi z roku 1998. Sám Josef Škvorecký uvítal tento záměr zveřejnění svého rukopisu a byl konzultantem. V souladu s jeho přáním je vydání studijní paralelou ke klasickému textu a tím se přibližuje vydavatelským záměrům zemí s touto tradicí (v případě zájmu může být román znovu vydán/vydáván v takovéto podobě).

Cílem autorů bylo připravit dokumentární vydání první verze románu, jež osvětluje genezi tématu, stylu a jazyka u známého literárního díla.

Titul doprovázejí ilustrace spisovatelova přítele, akad. malíře Bohumíra Španěla (taktéž rodáka z Náchoda) a inspirátora pro románovou postavu Bouši. Vznikly po prvním knižním vydání 1958 a dochovaly se v archivu J. Škvoreckého – Společnosti Josefa Škvoreckého. Kompletně jsou reprodukovány poprvé.

Knihu vydalo nakladatelství Books and Cards, 2009

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012