Mirek Lukeš – pátý návrat z Tibetu

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Cestovatel a horolezec Mirek Lukeš, žijící ve Švýcarsku, se vloni vrátil již ze své několikáté cesty do srdce Tibetu. Jeho poslední putování bylo opět mimořádné především cíli, které si vytyčil.

Čechošvýcar Mirek Lukeš se svojí švýcarskou partnerkou Irene absolvovali jednu z nejvýznamnějších poutních cest Tibeťanů kolem svaté hory Kawa Karpo (6740 m n. m.), kterou Tibeťané podstupují již po staletí. Celá pouť je dlouhá přes 250 km, prochází přes pět horských sedel, z toho tři ve výšce přes 4000 m n. m. (nejvyšší sedlo Shula 4815 m n.m.).

Tímto se Mirek Lukeš stal jedním z mála Evropanů, kterému se podařilo absolvovat všechny tři nejdůležitější poutní cesty Tibetu.

Během pětitýdenního pobytu navštívil ještě oblast Kham na jihovýchodě Tibetu a dále národní park „velkých řek“ na jihu, poblíž masivu Kawa Kampo. Protékají tudy paralelně tři velké řeky Asie: Yangtse, Mekong a Salwen, jejichž údolí dělí místy jen 25 – 40 km.

Při svých minulých pobytech Mirek Lukeš s partnerkou v Tibetu podnikli asi nejznámější pouť světa kolem hory Kailaš (západní Tibet, oblast Ü-Tsang), při které navštívili i prameny řeky Indus. Druhá tradiční pouť je vedla kolem masivu hory Amnye Machen (severovýchodní Tibet, oblast Amdo, Golok-Nomadi), před níž navštívili i oblast, kde pramení potoky budoucí Žluté řeky. Letošní pouť kolem masivu hory Kawa Karpo je tedy třetí vykonanou poutí.

Mirek Lukeš se v Čínou okupovaném Tibetu snaží navazovat také co nejvíce kontaktů s místními obyvateli ne jako turista – lovec senzací, ale jako dobrý pozorovatel, který pak o životě Tibeťanů podává svědectví nám v Evropě. Zná dobře fakta a současnou situaci, sleduje změny v tibetské společnosti zapřičiněné masivním řízeným přistěhovalectvím čínského obyvatelstva. Dokumentuje ničení tibetské přírody. I ve svém švýcarském domově se stýká s tibetskými exulanty, mezi nimi i se sestrou Jeho Svatosti dalajlamy, přátelí se s jeho osobním fotografem. Prostřednictvím poutavých přednášek a dalších aktivit se pak Mirek Lukeš snaží poselství okupovaného Tibetu předávat ve svobodném světě všem, kdo naslouchají.

Jak jsme se dozvěděli při jeho přednášce v Českém centru, je zřejmě Česká republika zemí, která svobodný Tibet podporuje nejvíce v Evropě, a to i po oficiální linii. To nás může těšit – máme tak nyní alespoň jedno mezinárodní prvenství, na které můžeme být nyní pyšní.

Martina Fialková,
Foto: Mirek Lukeš
Více o Tibetu na str. 43.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012