Hodonín oslaví 160. výročí narození T. G. Masaryka

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Město Hodonín si dne 7. března 2010 připomene velmi významné výročí. V tento den uplyne 160 let ode dne, kdy se v tomto jihomoravském městě, ležícím na pomezí České a Slovenské republiky, narodil první prezident samostatné Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk.

Toto výročí je pro město vhodnou příležitostí k připomenutí jeho osobnosti. Příprava oslav započala již v únoru roku 2009 a podílí se na nich kromě města Hodonína celá řada organizací, jako např. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku, město Hustopeče a další obce a města v našem regionu i na Slovensku, v nichž T. G. Masaryk žil nebo k nim měl osobní vztah.

Vrcholné oslavy se v Hodoníně uskuteční v den Masarykových narozenin, 7. března 2010. V dopoledních hodinách očekáváme příjezd historického vlaku se salónním vozem T. G. Masaryka a na náměstí 17. listopadu uctíme Masarykovu památku pietním aktem. Následovat bude večerní pořad „Pocta T. G. M.“, komponovaný program z Čapkových Hovorů s T. G. M., který vznikne ve spolupráci Masarykova muzea v Hodoníně a ZUŠ Hodonín. V průběhu roku se uskuteční několik výstav a dalších akcí, zamýšlených jako pocta našemu prvnímu prezidentovi a rodákovi města Hodonína.

U příležitosti tohoto výročí bylo navrženo také logo, jehož autorem je grafik Peter Žúrek. Logo bude provázet každou akci oslav a bude též zobrazeno na všech plakátech, pozvánkách i propagačních materiálech a můžete jej vidět na kalendáři akcí, který je součástí tohoto čísla.

K upomínce na 160. výročí Masarykova narození vydává město Hodonín také pamětní medaile, autorem jejich výtvarného návrhu je akademický sochař Miroslav Kovářík. Na jedné straně medaile je portrét T. G. Masaryka z profilu s doplněním letopočtů jeho narození a úmrtí a údaj „160 let“. Na druhé straně medaile jsou umístěny státní znaky České a Slovenské republiky, na podkladu tvořeném lipovým listem. Medaile budou vyraženy ze stříbra, bronzu a mědi.

V současné době se připravují webové stránky oslav. Informace o T. G. Masarykovi a pořádaných akcích budete poté moci nalézt na doméně: www.prezidentmasaryk.cz.

Budeme velmi potěšeni, pokud navštívíte některou z pořádaných akcí jak v našem městě, tak i ve městech a obcích, které se spolu s Hodonínem na oslavách podílejí.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012