Baroko, baroko...

1-2 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Každého při vyslovení slova „baroko“ napadnou mnohé poznatky z historie, ale už málokdo ví, jak je toto slovo důležité pro krásné městečko u řeky Střely. Tím městečkem jsou Plasy. Hned na první pohled vás zaujme členitá krajina, řeka Střela a významné historické památky. Dominantu tvoří klášter. O městečku vám mnoho zajímavostí prozradí nejen průvodci kláštera, studenti gymnázia, kastelán, obyvatelé městečka či starosta města Mgr. Miloslav Hurt.

Cisterciácký klášter byl založen roku 1144. V letech 1661 – 1785 dostal svou barokní podobu podle plánů Matheye, Santiniho a Dientzenhofera. Dne 9. listopadu 1785 byl klášter zrušen Josefem II. A roku 1826 se stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny. Kancléř Klement Václav Lottar Metternich je zde v rodinné hrobce také pochován. Rok 1894 byl pro klášter tragický, protože ho postihl požár. Od té doby prošel úpravami, opravami ale nejvíce se opravuje v současnosti. Tak velká stavba potřebuje opravdu mnoho investic, kterých není nikdy dost. Klášter prošel zajímavým vývojem a prožil i léta válečná. Na základě Dekretu prezidenta republiky byl zestátněn. V roce 1995 prohlásila vláda ČR areál kláštera za Národní kulturní památku.

Co je všechno v klášteře?

Když klášter navštívíte, zaujme vás nádherná výzdoba, architektura, duchovní síla. Zajímavostí je, že klášter stojí na 5100 dubových pilotech a jak je napsáno na kameni, zásluhou vodního systému tato nádherná stavba stojí, nebude-li voda, stavba se zřítí. Proto je dobré si prohlédnout starý vodní systém, Santiniho památky, kopii sousoší od Brauna či navštívit oživlé prohlídky.

S průvodcem si můžete ještě projít barokní sklepení, gotickou dvoupodlažní královskou kapli, sýpky a věž s hodinovým strojkem z roku 1686.

Nenechte si ujít výstavu „Zrození zázraku“, kde si prohlédnete restaurátorské práce studentů Sochařské restaurátorské školy Akademie výtvarných umění v Praze.

Město Plasy

Panoráma Plas si můžete prohlédnout z letadla, ze sedla koně nebo se vydat na procházku kolem kláštera či po značených turistických trasách kolem Plas a řeky Střely. Komu by ani to nestačilo, tak se mu nabízí několik cyklostezek s názvem, jak jinak Baroko.

V restaurantu Rudolf II. na vás zapůsobí nejen historie, překrásný interiér, jídelníček, kde si vybere opravdu každý. Postará se o vás nejen majitel restaurantu pan Petr Neumann, ale i ochotný personál. A tak se stane toto místo po vašich výletech po památkách a přírodních sceneriích opravdu gurmánským zážitkem. Budova Penzionu, Restaurantu i Palírny má také svou zajímavou historii a své kořeny v 50. letech 18. století. Původně zde byla vinopalna a později zde kníže Metternich zřídil lesovnu. V roce 2002 zde byla ukončena důkladná rekonstrukce. Jak se to povedlo, to uvidíte sami. Od té doby je Restaurant cílem svatebčanů, podnikatelů, cyklistů, sportovců a všech milovníků historie a okolní krajiny kolem Plas.

Místo pro koncerty i přednášky

Nesmím zapomenout na významný počin kulturní projekt města Plasy 2009 „Rok Metternicha“ (1859 – 2009). V Plasích se konalo a bude ještě konat několik přednáškových cyklů na metternichovské téma. Přednášejícími jsou Mgr. Jan Kahuda, archivář Národního archivu v Praze a PhDr. Miroslav Šedivý, PhD. odb. as. Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Velmi oblíbené jsou i varhanní koncerty, které v kostele Nanebevzetí Panny Marie uvedla paní Eva Sebránková. Koncerty pořádá město Plasy, Římskokatolická farnost Plasy a Plzeňský kraj. Mnoho posluchačů tak se značným zaujetím vyslechlo velmi poutavý koncert hudby českého, německého a italského baroka pro zpěv, violoncello a varhany. Během několika koncertů se vystřídala řada umělců. Například na varhany hrál Jaroslav Tůma. Varhany vznikly v roce 1688 a patří mezi největší nástroje v ČR, spolu s varhanami Týnského chrámu. Také učinkovali Ludmila Nová – soprán, Stanja Schmidt – Enl-violoncello, Vít Aschenbrenner – varhany. Kdo se nemůže do těchto prostor dostat, tak si může objednat tři CD „Příběh plaských varhan“, na kterých uslyšíte nádherné skladby, na nově rekonstruované varhany Abrahama Starcka z roku 1688 hraje pan Jaroslav Tůma. Vše na http://www.arta.cz.

K vrcholům kulturních akcí patřil koncert v sále v Plasích, kde vystoupila Plzeňská filharmonie, která má za sebou desítky hudebních nahrávek od baroka po současnost. Toto těleso má k dispozici špičkové technické vybavení natáčecího studia. Svým posluchačům nabízí ověřenou kvalitu s vysokou uměleckou hodnotou každého člena. Plzeňská filharmonie pravidelně hostuje v zahraničí pod tradičním názvem RADIO SYMPHONIE ORCHESTER PILSEN. Koncert v Plasích dirigoval první Japonec stojící v čele českého orchestru Koji Kawamoto. Dirigent, který dirigoval řadu orchestrů v Severní Americe, Evropě i v Asii. Byl to skvělý zážitek a všichni jsme obdivovali nejen skladby v podání mistrů, ale i výraz pana dirigenta.

Tak vidíte. Barokní architektura, barokní památky, barokní hudba, podnikání s nádechem baroka, projekty s barokem, cyklostezky Baroko, ale i poslední událost Baroko – maraton.

Sport s nádechem baroka

Loni 19. září 2009 se zde konal 2. ročník Baroko –maratonu. Ředitelem závodu je prezident maratonu Mgr. Konstantin Wiesner, úspěšný mladý muž, který ke sportu vede a motivuje běžce, ale i svoji sportovní rodinu. Pan Wiesner je absolventem gymnázia v Plasích, a proto je ředitelka Mgr. Markéta Lorenzová ráda, že se sem vrací. Po studiích tělovýchovného zaměření se věnuje sportu, běhá aktivně od roku 1996, organizuje řadu sportovních akcí, hlavně maratony, aktivně běhá, pomáhá, kde se dá, a podporuje tak sport a zdravý životní styl. Tento výkonný muž se dokonce vydal na běh se svými kamarády z Hřenska na Sněžku. Překonali tak značné převýšení a připravili se tak na maraton. Rodina Wiesnerova má jak českého sportovního ducha, tak i řecký temperament. Po předcích mají totiž řecké kořeny, protože praděděček Konstantin za 2. světové války přišel do Čech z Řecka. Manželka pana Wiesnera je učitelka a sportovkyně, která se také úspěšně zapojuje do soutěží. Jejich děti mají ve svých rodičích opravdový vzor. Dcera Kateřina studuje na fakultě práva i filozofii, věnuje se paraglidingu, běhání, bruslení, volejbalu, veslování a několika druhům aerobiku. (dance aerobik...) O tom, že je úspěšná, vypovídá i to, že byla vyhodnocena jako Miss aerobik pro rok 2006. Syn Jáchym studuje gymnázium. Je mistrem ČR v boxu pod vedením trenéra O. Stacha. A v roce 2008 tento mladý sportovec získal zlato pro ČR v Litvě. Tak není divu, že každá akce pod vedením této rodiny je velmi zdařilá a ze všech aktivit na vás dýchne velká zapálenost pro sportovního ducha. Krásnou krajinou kolem památek Plas a podél údolí a řeky Střely i do kopců s převýšením se běžel nejen maraton, půlmaraton, 4,2 km, ale i trasa pro děti. Pan ředitel není na vše sám, pomáhá mu i organizační ředitel Radek Stupka a mnoho mladých lidí. Sportovců, kteří jsou nadšenci nejen pro běhání, ale na stránkách Runningclub najdete i jejich rady, jak běhat, tréninkové plány, akce a mnoho zajímavého. Runningclub je také hlavní pořadatel. Nesmím ale zapomenout, že na všechny kulturní a sportovní akce v Plasích přispívá řada významných sponzorů. Jen na opravu památek by těch sponzorů mohlo být více.

já jsem se pokusila obohatit kulturní život v Plasích svojí fotografickou výstavou v předvánoční době.

Tady vidíte, že městečko Plasy, které pečuje nejen o tělo, ale i o duchovno, získává nový rozměr. A slovo „baroko“? Toto slovo se zde v mnoha podobách objevuje opravdu často, pro městečko má obrovský význam a vy sem do městečka Plasy jistě také rádi zavítáte. Nudit se rozhodně nebudete, ať už bydlíte v České republice, či nás jako krajané navštívíte ze zahraničí.

Dr. Ludmila Mašková

Uvádím některé důležité odkazy pro ty, kteří by rádi do Čech zavítali, ale už jim to věk či zdraví nedovolí.

http://www.klaster-plasy
www.ntm.cz/csd
www.rudof-II.cz
http://www.arta.cz
www.barokomaraton.cz
www.rumningklap.eu
http://www.plasy.cz
http://www.sweb.cz/dr.maskova
http://www.plzenskafilharmonie.cz
www.kojikawamoto.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012