Tři smetanovské večery nad Vltavou

9-10 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Maličko ve stínu připomínání výročí Bohuslava Martinů a právě probíhajícího rozjezdu 2. ročníku festivalu Dvořákova Praha zůstává letos osobnost a dílo Bedřicha Smetany, zakladatele české národní hudby. Proto rádi zveme všechny nejen do expozice Muzea Bedřicha Smetany, které je součástí Muzea české hudby. Zveme také na sérii tří koncertů, které Mezinárodní český klub spolu s muzeem pro vás připravil. Připomenem si jimi, že letos uplynulo právě 185 let od skladatelova narození a 125 let od úmrtí.

V muzeu na Novotného lávce se jinak běžně koncerty nekonají. Nám se však podařilo ve spolupráci s Muzeem B. Smetany, jmenovitě s PhDr. Olgou Mojžíšovou, pro potěchu posluchačů a jako malou poctu skladateli uspořádat sérii tří komorních koncertů se smetanovskou tematikou, doprovozených besedou nebo poezií. Vstup na všechny podvečery je dobrovolný, začátek v 18 hodin.

Dne 24. září vystoupí klavírní virtuoz Tomáš Víšek. Zahraje mj. Tři salonní polky nebo kncertní etudu Na břehu mořském.

Dne 5. listopadu vystoupí vynikající klavírista Jakub Zahradník. Ve svém programu uplatní smetanovské improvizace a netradiční spojení smetanovských melodií s trochou šansonu, blues a také s poezií.

Třetí koncert bude v prosinci. Jaroslav Šonský a Sylvaine Wiart zahrají mj. duo Z domoviny pro housle a klavír, datum je v jednání.

Budova Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce má snad jedno z nejkrásnějších umístění v Praze. Rohová neorenesanční stavba – bývalá Staroměstská vodárna – byla pro účely přenesení smetanovských sbírek propůjčena pražskou obcí v roce 1935. Objekt byl vhodně přestavěn a již následujícího roku v den výročí narození B. Smetany slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Pohledy z okna, kde se na jezu nad Karlovým mostem do stříbrna pění Vltava a nad ní hrdě stojí Hradčany, střídají pohledy do vitrin, které připomenou nelehký, ale plodný skladatelův život, který zasvětil českému národu a jeho sebeuvědomění.

Základem muzejní expozice je Smetanova pozůstalost, kterou vykoupil stát již v roce 1928, časem však přibyly další vzácné exponáty. Najdeme tu většinu autografů (rukopisů) Smetanových skladeb, jeho korespondenci a deníky, které si psal téměř nepřetržitě až do konce života. Ale také koncertní programy, čestné diplomy dokumentující skladatelovy domácí i zahraniční úspěchy, i sbírku libret.

V muzeu najdeme přirozeně i osobní věci Bedřicha Smetany (brýle, snubní prsten aj.), ale i památky na skladatelovu maminku, obě jeho manželky i dceru Žofii. Cenná je i textilní kolekce muzea, zahrnující množství dobových kostýmů a doplňků, v nichž účinkovali první představitelé hlavních rolí Smetanových oper. Mezi nimi čestné místo zaujímá ovšem národní opera Prodaná nevěsta, k níž se pojí mimo jiné i bohatá sbírka upomínkových předmětů. Vystaveny jsou i historické scénografické návrhy, najdete tu bohatý fotoarchiv umělců, vystupujících v operách. Krátký článek nemůže popsat všechny zajímavé exponáty ani informovat o badatelské práci, které také muzeum slouží. Přijďte se proto do muzea sami podívat a nechte na sebe působit jeho genius loci, umocněný smetanovskou hudbou při koncertech. Další příležitost, slyšet živě hudbu přímo na tomto místě, se možná nenaskytne hned tak brzy.

Maf

Gratulujeme Čechohradu

10. října se konala oslava založení Čechohradu (dnes Novgorodkovka) v Melitopolském okresu Záporožského kraje (Ukrajina). Obec byla založena na podzim 1869. Dostali jsme hezkou pozvánku s obrázkem A. Híbala (5. třída), kde píše:

My, děti českých krajanů v Čechohradě pravidelně navštěvujeme české centrum. Učíme se číst, psát, zpívat, tancovat, hrajeme si, malujeme.

Přijďte se na nás podívat.

Pondělí 26. října 17.00 v Městské knihovně, Praha 1, Mariánské nám.

Věra Doušová – Norsko a Češi – jde to dohromady?

Věra Doušová putovala letos v létě Norskem. V krásné, ale drsné zemi navázala kontakty s řadou českých rodin kvůli projektu Barevný svět. S norským podnebím, přírodou, ale především s norskou společností je třeba se stále vyrovávat. Často je to inspirující, často ale také náročné, říkají místní Češi.

Pondělí 23. listopadu od 17.00 v Městské knihovně, Praha 1, Mariánské nám.

Marie Imbrová – Mé děti z Tengenenge

V Českém dialogu 3-4/2009 jste mohli číst mimořádně zajímavý článek Marie Imbrové, která našla smysl své práce v Zimbabwe, v umělecké kolonii Tengenenge poblíž dolu na kámen, kde vznikají úžasná umělecká díla. „Ono místo určuje také osud všech dětí v Tengenenge narozených. Znají jen kámen, žijí s kamenem a pracují s kamenem. Není zde škola, obchod, není dostupný lékař a nefunguje spojení se světem,“ říká Marie Imbrová, která se po tři roky pobytu zde – a nyní i na dálku – snaží o zlepšení podmínek pro tyto děti.

Oběma besedami s promítáním provází Martina Fialková.

| Jiné akce |

Tři smetanovské večery nad Vltavou - v Muzeu Bedřicha Smetany, Novotného lávka, P1 – MČK ve spolupráci s Českým muzeem hudby

Po úvodním koncertě Tomáše Víška, který měl veliký úspěch, velmi dobrou návštěvnost a posluchačům kromě krásné hudby přinesl i zajímavé informace o vzájemných vztazích B. Smetany a A. Dvořáka, následuje večer číslo 2.

Středa 5. listopadu od 18:00

Jakub Zahradník (klavír)

Večer plný klavírních improvizací na smetanovská témata, proložený autorskou poezií Jakuba Zahradníka. I jazz nebo šanson může být inspirován Smetanou, přesvědčte se sami!

Beseda ve spolupráci s Českým centrem Praha, Rytířská 30, P1 11. listopadu od 17.00

Mirek Lukeš opit v Tibetu

Česko-švýcarský horolezec, dobrodruh a cestovatel Mirek Lukeš navštívil nedávno již poněkolikáté Tibet. Na této cestě absolvoval se svojí partnerkou již třetí posvátný okruh Tibeťanů kolem masivu pohoří Kailash. O svém putování a o životě Tibeťanů dovede potavě vyprávět. Beseda s promítáním je spojená s tiskovou konferencí.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012