Předávání archivních fondů exilových spolku a organizací do Národního archivu v Praze

3-4 2009 Ostatní česky
obálka čísla

V minulých letech se často stávalo, že archivní dokumentace význačných exilových pracovníků a funkcionářů se po jejich odchodu z aktivního života jaksi „ztratila“, resp. nebyla podchycena jejich dědici a následovníky. Pro naše krajany v exilu bude asi zajímavé, jakým způsobem se s archivními fondy a s jejich předáním do Národního Archivu (NA) vyrovnal náš spolek „Beseda Svatopluk Čech, Zuerich“ a „Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku“.

V roce 2002 jsem byl pověřen tímto Svazem soustředěním všech dostupných archivních materiálů Svazu. Abychom zjistili, kde se archiválie mohou nacházet, rozeslali jsme dotazníky několika desítkám bývalých funkcionářů Svazu. Šlo hlavně o zjištění, zda tito funkcionáři mají nějaké materiály u sebe, případně komu je předali a v kterých letech svou funkci vykonávali. Jednalo se zejména o funkci předsedy, jednatele a pokladníka Svazu. Z obdržených dotazníků se nám podařilo sestavit celkem seriozní přehled důležitých činovníků Svazu od šedesátých let minulého století.

V druhé etapě bylo nutno jednat, vyzvednout a soustředit archivní materiály od příslušných funkcionářů, či alespoň získat určitý tip a pomoc při jejich vyhledávání. Tak se shromáždilo mnoho pořadačů, složek a kartonů, které se bohužel nehonosily časovou ani věcnou posloupností, takže bylo nutno tyto dokumenty zhruba orientačně a časově zpracovat. Dopravu archivních fondů do Národního Archivu jsme zajistili přes naše velvyslanectví v Bernu v září 2004, ještě včas před zahájením „Mezinárodní konference o exilových archivních fondech v Praze“, pořádané pracovníky Národního Archivu. Celkem bylo tehdy předáno téměř 130 kg archivních dokumentů Svazu a časopisu Zpravodaj až do roku 1997, které byly následovně v NA katalogizovány. Svazové materiály po tomto roce zajišťují příslušní předsedové Svazu.

Bude však nutno, aby obdobným způsobem zpracovaly své archivní fondy i jednotlivé spolky, organizace a sokolské jednoty ve Švýcarsku, event. v dalších zemích. V této souvislosti bych rád sdělil zkušenosti spolku „Beseda Svatopluk Čech“, kde jsem posledních dvanáct let předsedou a předtím od r. 1980 pokladníkem. Díky této skutečnosti se většina dokumentů z minulých let nahromadila u mne, resp. jsem tyto „zdědil“ od svých předchůdců. Hlavním úkolem bylo spousty archivních materiálů a pořadačů věcně i časově roztřídit. Tato práce byla poněkud usnadněna tím, že jsem se v posledních třiceti letech zúčastnil jak činnosti, tak i organizování krajanských akcí, které pořádala jak „Beseda Svatopluk Čech“, tak i „Svaz čs. Spolků“. Ten povětšinou vedli činovníci Besedy, takže dobrá komunikace a spolupráce byla zajištěna. Vlastní předání archiválií proběhlo po jejich roztřídění v následujících oddílech:

  1. Roční dokumentace činnosti včetně účetnictví.
  2. Roční dokumentace činnosti včetně účetnictví.
  3. Styk Besedy se Svazem čs. spolků, jeho předsednictvem, průběh veškerých schůzí výboru, předsednictva i výročních svazových sjezdů delegátů spolků.
  4. Styk a korespondence s časopisem Zpravodaj, který vychází již přes čtyřicet let, důležité dokumenty od r. 1970 dodnes aj.
  5. Dochované revizní zprávy Svazu, Masarykova Fondu a Zpravodaje v posledních dvacetipěti letech.

Veškeré výše uvedené archiválie byly rozděleny do pěti velkých kartonů I-V s podrobným obsahem každého kartonu. Celkem to bylo přes 90 kg ve 48 pořadačích o fysickém rozsahu 2,8 bm (viz příslušné foto). Tyto materiály byly předány po šestiměsíční práci osobně do Národního Archivu dr. J. Křesťanovi a Mgr. J. Kahudovi, kteří se problematikou exilových fondů zabývají.

Rád bych poznamenal, že Dr. Jiří Křesťan z NA se svým týmem nám byl metodicky nápomocen při zpracování archivní dokumentace a na něj se mohou obracet i krajanské exilové organizace z ostatních zemí, pokud potřebují při práci s archivními fondy pomoc. Rozhodujícím důvodem při tom zůstává, aby se co nejvíce exilových archiválií dostalo do Národního Archivu a aby nedošlo k jejich ztrátě po odchodu starších funkcionářů. Tím bude zajištěno, že i příští generace a badatelé budou mít přístup ke krajanským archivním fondům z 20. století. V tomto smyslu nám po předání materiálů vyjádřila dík ředitelka Národního Archivu dr. Eva Drašarová.

G.A. Kraus,
předseda Besedy
Svatopluk Čech Zuerich

Ota Ulč

...Neni pochybnosti, že Ota Ulč je nejen náš bravurní špičkový novinář demokraticky konzervativního směru (myslím si), a přitom navíc velmi, velmi čtivý! Ve svém líčení „Zapomenutý dopis a nostalgické zavzpomínání“, popisuje také chvíli, kdy jej po příjezdu do Států zastihla vražda „fotogenického“ prezidenta Kennedyho. V den tohoto odporného pačinu, kdy jsem se odněkud vracel do maloměstského činžáku, kde jsem zrovna bydlel, stála u vrat (ne zrovna zlá) drbna baráku, jež se naprosto o politiku nezajímala, a tudíž dle toho také adekvátně politicky gramotná - hystericky plačící. Jsem přesvědčen, že kdyby kdokoliv stejného postavení a velikosti, jakým zavražděný americký prezident byl, ale nefotogenické tváře (čti ošklivější tváře), tak na rozdíl mne a jistě i jiných, by dotyčná nešťastnice sotva utrousila slzu.

K Ulčově bravurnosti patří i „všimnutí“ si malých bizarností a absurdit.

Otakar Štorch,
Stockholm, březen 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012