Mezinárodní český klub

3-4 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Co bylo?

Hovory bez hranic - o Argentině plné vína a Čechoslováků besedovali v Městské knihovně za slušného počtu návštěvníků 2. března Eva Střížovská a Jan Reiman.

V ten samý den o 1 400 km severněji se konala druhá beseda, a to ve Stockholmu pro Česko-švédský spolek, v němž jsou sdruženi místní krajané i jejich švédští přátelé. Přednášela a promítala film o československých legiích v Rusku Martina Fialková. K velké radosti všech, kdo se podíleli na zorganizování této besedy (Jitka Vykopalová, zdejší pilná aktivistka spolku, jinak zaměstnaná na českém velvyslanctví ve Stockholmu i další), byla na besedě také velmi dobrá účast. Mnozí se živě se zajímali o vznik i další osudy filmu – a také samozřejmě o legionáře a jejich historii.

Objevily se dokonce i fotky z rodinného archivu, které kdosi z účastníků besedy donesl, živě se diskutovalo o potřebnosti seznamovat se s touto pozapomenutou částí naší minulosti.

Zájemci o promítnutí a besedu na téma Československé legie pište nám! Jste-li v alespoň relativním dosahu, rádi vám film přijedeme promítnout, máme jej ve výlučném držení s právem promítat od autorů Bruce Bendingera a Johna Iltise (Viz několik souvisejících článků v minulém čísle Českého dialogu). Další promítání s besedou za účasti Dr. Jany Volfové a Martiny Fialkové je plánováno na 21. duben v Mnichově pro tamní krajanský spolek.

A dále?

V pondělí proběhl avizovaný komorní koncert Jaroslava Šonského (housle) a Patrície Bretas (klavír) v Českém muzeu hudby v Praze. Na programu byla hudba B. Smetany, B. Martinů, jehož výročí úmrtí (50 let) si letos díky mezinárodnímu projektu Martinů revisited připomíná s námi celý svět, a také C. Francka a I. Stravinského. Byl to krásný zážitek. Muzeum hudby pod pražským Petřínem je velice zajímavou budovou, jeho sbírky jsou unikátní a samy o sobě stojí za návštěvu, ve dvoraně pak je nádherné prostředí pro koncerty – a jsme rádi, že jsme mohli pomoci zprostředkovat koncert v tomto krásném místě pro hudebníky, kteří jsou členy a přáteli našeho časopisu a klubu.

Další pondělí 30. dubna se uskutečnily další Hovory bez hranic s dokumentaristkou Kristýnou Vlachovou.

Více příště

Co bude

V pondělí 27. dubna – další Hovory bez hranic.

KANADSKÝMI PŘÍRODNÍMI PARKY (se zastavením u českých a slovenských krajanů).

Dobrodružné putování kanadskou přírodou zažili Eva, David a Pavel Svobodovi. Svoji cestu zdokumentují videoprojekcí. V Kanadě se také zastavili u českých přátel a příbuzných. Jak a čím žijí tamní Češi? Besedou provází Martina Fialková.

Městská knihovna, Mariánské nám. – malý sál v 19:00, vstup 30 Kč.

Dále plánujeme společnou návštěvu velké výstavy evropského a českého uměleckého skla ve výstavní síni Mánes – viz inzerce na zadní straně obálky.

MaF

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012