Beseda Svatopluk Čech - Nejstarší český spolek ve Švýcarsku

11-12 2008 Naši ve světě česky
obálka čísla

Na výstavě v sále, kde se konalo slavnostní setkání k příležitosti 40 let československho exilu ve Švýcarsku, mne mimo jiné upoutala malá výstava fotografií.

Ty nejzajímavější byly hodně staré, některé působily už trochu dojemně či komicky, třeba ta z roku 1925, na níž si malé děti oblečené do sokolských cvičebních úborů osedlaly dřevěné koně.

Historických fotografií byla celá řada a dokumentovaly počátky nejstaršího spolku, který si Češi založili ve Švýcarsku ještě dávno před tím, než se sem přivalily největší exilové vlny let 1948 a 1968. Bylo to již v roce 1910, tedy před první světovou válkou, kdy se v Zürichu a okolí žijící našinci začali orgranizovaně scházet, aby si udrželi jazyk, kulturu, a aby totéž zajistili i pro své děti. Spolek dostal jméno podle básníka, jehož vlastenectvím prodchnutá tvorba byla pro naše předky v procesu uvědomování si národní identity velmi důležitá.

A protože zakládající členové, kteří přišli do Švýcarska teprve nedávno, byli většinou i členy Sokola, rozhodli se zde již tehdy existující, ale kvůli malému počtu členů skomírající Sokol obnovit. (Ve Švýcarsku jej založil při svých cestách za krajany již v roce 1885 sám Tyrš.)

A jací to byli krajané, kteří spolek Beseda Svatopluk Čech (i Sokol) uvedli v život? Většina z nich byli různí řemeslníci či třeba krejčí.

Spolek Beseda Svatopluka Čecha se, ačkoli později vznikaly další české či československé spolky a organizace, stal nejvlivnější krajanskou organizací ve Švýcarsku, a z jeho řad se rekrutovali i funkcionáři v roce 1915 založeného Svazu Čs. spolků.

Co je však nejdůležitějím historickým mezníkem, spojeným s historií Besedy? Byla to návštěva T. G. Masaryka v roce 1915 v Zürichu, kde v restauraci Plattengarten mezi krajany T. G. M., budoucí prezident nového státu, zřejmě poprvé formuloval myšlenku samostatného československého státu. To bylo 4. července. A hned dva dny na to, 6. července 1915 (tedy v den 500. výročí od upálení Mistra Jana Husa) přednesl tyto myšlenky oficiálně na veřejnosti.

Je možné, že tato zajímavá skutečnost není příliš známa, proto se o ní zde v čase, kdy jsme si připomněli vznik Československa, zmiňujeme.

Podle vyprávění a informací Jiřího Krause, současného předsedy spolku Beseda Svatopluk Čech napsala Martina Fialková

Jiřímu Krausovi také děkujeme za zajištění originálu vzácné fotografie k reprodukci v Českém dialogu. Fotografie, které nám přivezl až do Prahy, jsou ze soukromého archivu a na výstavu je laskavě zapůjčila jejich majitelka, žijící v Zürichu.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012