Stále aktuální Masaryk

11-12 2008 Ostatní česky
obálka čísla

K 90. výročí založení samostatné Československé republiky vyšel unikátní soubor čtyř CD se záznamem českého filosofa prof. PhDr. Milana Machovce, DrSc., dr. h. c., které v letech 1993–4 zaznamenala Ludmila Vrkočová. Celková délka záznamu je 246 minut, jednotlivé části mají názvy Čím je dnes aktuální T. G. Masaryk, Masaryk proti všem, Poslancem Říšského sněmu a Prezidentem republiky.

V doprovodném textu k nahrávce se vyjadřují Doc. JUDr. Petr Pithart (Machovcův Masaryk: Myšlenka a hlas), PhDr. Jiřina Šiklová (Proč číst T. G. Masaryka) a prof. Erazim Kohák, PhD. (Hovor M. Machovce a o T. G. Masarykovi). Z jejich příspěvků vyjímáme:

Petr Pithart

Milan Machovec bude teď nějaký čas sedět naproti vám – představme si ho třeba u stolu v hlučné hospodě nebo sedícího na neustlané posteli v jeho bytě v Holešovicích, obklopeného studenty, kteří přišli večer na konzultaci... Dokážeme si ho představit i v příznivých dobách jako profesora ve velké posluchárně filosofické fakulty nebo také z pódia Městské knihovny v Praze, kde na jeho přednášky o T. G. M. stály fronty lidí všech generací. Ať si ho ale představíme kdekoli, počítejme s tím, že na nás občas zapomene, stržen svým... - to je právě ono: stržen čím? Nikoli svým mluvením, to je nejsnazší, kolik z nás se nechává unášet, strhnout vlastními slovy a nejsme pak k zastavení. Někdy dokonce mluvíme, abychom nemuseli myslet... Milan Machovec býval stržen samotným procesem myšlení, tvorbou, tvořením myšlenek. Myslel před námi, tvořil před námi: slyšeli jsme, ba za jeho života i viděli, jak se v jeho hlavně myšlenky rodí z opravdových nikoli řečnických otázek, jak je sám hned zpřesnuje, čelí námitkám... Nikoli náhodou byl Milan Machovec fascinován právě Masarykem. Také vysokoškolským učitelem, kolegou z téže univerzity, na které měl též problémy. Masaryk nebyl a není zdrojnicí zapamatovatelných, vštěpovatelných myšlenek: nejen jeho kritici, ale i jeho obdivovatelé o něm říkali, že „jeho otázky bývaly lepší než jeho odpovědi“. Masaryk věděl, že „myslet, to bolí“. To a ještě snad, že „demokracie je diskuse“, to si naši lidé z Masarka pamatují. Neshazujme to: je to opravdu nejdůležitější ze všeho...

Jiřina Šiklová

Poslouchám hlas Milana Machovce a jeho výklad TGM a uvědomuji si, že tato jeho slova jsem kdysi slyšela, že mne ovlivnil svým výkladem Masaryka a přiměl mne k přečtení mnoha jeho textů, které bych jinak opomenula. Naučil mne číst Masaryka „jinak“! Nejen číst a hledat a vypisovat si z něho, v mé době tak často obdivované citáty a věčné pravdy, ale číst ho také jako „normálního“ člověka, jako texty muže, kterého jeho povahové vlastnosti, jeho osobnost, dohnaly k vyslovení názorů, které nebyly podmíněny jeho filosofickými premisami...

Na tomto CD budeme paralelně obdivovat dva filosofy najednou: Masaryka a Machovce. Kdyby ti dva žili v opačném časovém sledu, tedy kdyby TGM byl mladší o 75 let než Machovec, určitě by Masaryk ocenil zase jeho dílo a pravděpodobně by také na něm oceňoval spíše jeho interpretaci textů a postoje k životu, než hloubku kabinetní, katedrové filosofie. V tom je podobnost obou těch filosofů. I proto byl oběma vytýkán subjektivismus v intepretaci textů a eklekticismus ve filosofii a její využívání k ovlivňování doby, ve které žili. Pochopímeli toto z Machovcova výkladu osobnosti a filosofie TGM, tak pro nás přestane být Masaryk povinnou školní četbou, kterou se legitimizujeme jako intelektuálové a kterou zapomeneme hned po maturitě a stane se – a teď opravdu bez frází – vodítkem pro interpretaci událostí, které prožíváme a návodem k obdobným postojům a kritice. Pokud ovšem na to budeme mít odvahu! Machovec vybírá z textů TGM i z jeho života jen určité části. Ty druhé neodmítá, nezamlčuje, on pouze sděluje a rozebírá, co jeho osobně na těch myšlenkách zaujalo. A dává tyto myšlenky do dobového kontextu, ukazuje, v čem a jak byly tehdejší generace aktuální, na co reagovaly, a jak byly provázané s tím, co tehdy formovalo Evropu. Masaryk je tak začleňován do současnosti, stále aktualizován... Podle Machovce – a já s ním souhlasím – má cenu číst Masarykovy knihy ne proto, že byl zakladatelem tohoto státu a že to „patří k všeobecnému vzdělání“, ale proto, že Masarykův způsob myšlení nás naučí jinak vnímat to, co se kolem nás děje... Vynecháme-li Masaryka, bude to nejen mezera v našem vzdělání, ale budeme ochuzeni o další rozměr svého života.

Erazim Kohák

Hovory Milana Machovce o T. G. Masarykovi představují veliký zážitek. Machovec nepřednáší. Hovoří, jakoby seděl u kamen v setmělé světnici venkovské roubenky a jen tak po sousedsku vzpomíná. Nezabývá se Masarykovou filosofií, jen okrajově se zmiňuje o politické úloze. Zato s velikou láskou a úctou vypráví prostý příběh velikého člověka - a veliký příběh člověka prostého.

Jako zkušený vypravěč několika tahy zachycuje Masarkův svět, Vídeň a Prahu na konci 19. století. K válce a k republice se dostaneme až v poslední přednášce. Masaryk mu opravdu není aktuální svou filosofií či svojí historickou úlohou, nýbrž svým ryzím, čestným lidstvím. Machovec ho předkládá jako vzor generaci, která už žádné vzory nemá.

Soudobému čtenáři Masarykem nastavuje morální laťku. Je to opravdu veliký zážitek vypravěčského umění u stažené lampy. Vím, že se k němu budu vracet.

O čtyřdisk si můžete napsat do redakce Českého dialogu:

Sokolovská 179,
19000 Praha 9,CR.

Cena: Pokud si 4CD koupíte v prodejně Radioservisu v Praze na Vinohradské třídě (naproti rozhlasu) 490 Kč, pokud si o ně napíšete do naší redakce, stojí 450 + event. poštovné).

-jn-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012