Žulový Stalin - Rudla Cainer - Osudy pomníku a jeho autora

10 2008 Knihy česky
obálka čísla

Teprve nedávno byly odtajněny a badatelsky zpřístupněny protokoly z vyšetřování smrti sochaře Otakara Švece, hlavního realizátora Stalinova monstrózního pomníku na Letné. Žulové sousoší, symbol Stalinova kultu osobnosti, zde stálo pouhých 7 let, od roku 1955 do roku 1962. V tomto roce byl pomník stejnou politickou garniturou, která jej na popud Kremlu dala postavit, opět stržen. Protože však šlo o 30 m vysoký a neuvěřitelně těžký kolos, nebylo to jaksi možné provést v tichosti a bez ostudy. Příběh stavby a demontáže pomníku paralelně s tragickým osudem vynikajícího sochaře Švece doplňuje třetí dějová linie. Tou je vzestup a pád Rudolfa Slánského, nejvýznamnějšího exponenta Komunistické strany Československa, odsouzeného k trestu smrti v zinscenovaném procesu vlastními soudruhy ve stejné době

Beletristicky zpracovaný příběh pracuje se zcela novými prameny. Autor měl také možnost vyzpovídat několik sochařů, přímých účastníků stavby pomníku. Výsledkem je velice zajímavá kniha doplněná desítkami autentických fotografií. Čtivým jazykem popisuje paradoxy doby – klima, v němž doznívalo poválečné nadšení a o Stalinových zločinech neměla valná většina národa ani potuchy. Měnová reforma v roce 1953 a stávka na staveništi pomníku, pro režim něco neslýchaného. Zaujetí kameníků a sochařů nad profesně velice zajímavým zadáním – technickým i uměleckým, v němž se museli vypořádat s postupy, které pro ně byly zcela nové. Chuť desítek zdatných českých stavařů, konstruktérů, dopraváků, a dalších vymyslet řešení tohoto složitého problému, při němž muselo být přemístěno tisíce kubíků zeminy, zpevněna část letenského kopce, zkonstruována speciální zařízení, jeřáby atd… kontrastuje s postupnou změnou společenského klimatu.

Po dokončení pomníku Pražané vymysleli posměšnou přezdívku Fronta na maso… Tento název přesně vystihoval nejen útvar sousoší jako zástupu se Stalinem v čele, ale i dobové poměry, kdy běžný život Čechoslováků charakterizovaly neustálé fronty na nedostatkové zboží.

Pomník byl stavbou velice náročnou, takže trvalo několik let, než mohl být v květnu r. 1955 slavnostně odhalen. Náhle však umírá Stalin (a zanedlouho i Gottwald) a následně dochází na XX. sjezdu Komunistické strany k jinému odhalení – a to Stalinových zločinů. Bortí se tak kult jeho osobnosti, sochaři Švecovi, který si mezitím vzal dobrovolně život, aby nebyl spojován s tímto navěky problematickým dílem, to však již nemůže pomoci… Prolínají se příběhy jednotlivých postav v knize, skutečných i těch smyšlených, ještě několik let ční generalissimus Stalin a jeho zástup nad Prahou, pak však v tichosti přichází rozkaz k jeho demontáži. I to je velký technický oříšek, který se však podaří rozlousknout. A na Letné zbude prázdné místo… dodnes.

Autor, žijící ve Vídni, strávil nad přípravou knihy několik let. Vycházel ze studia dobových materiálů a vyprávění pamětníků.

Vydalo nakladatelství ARSCI

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012