Sokolská hlídka - Sokol - sokol - sokol!!!

9 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Organizace Sokol vznikla nikoli jenom jako organizace tělovýchovná, ale především v době obrození jako společenství vlastenců a lidí ryzího ducha, kteří si dali do vínku heslo: Ve zdravém těle zdravý duch!... Vedli své svěřence k tělesným výkonům, k upevnění zdraví, ale i k pravdivému a čestnému jednání.

Proto byla tato organizace vždycky na obtíž šéfům totalitních systémů, kteří raději boří než tvoří. Proto byl sokol zakázaný nacisty a brzy zase poté komunisty. Ale i v těch dávných těžkých dobách, kdy lidé odcházeli do zahraničí před hrozbou bídy či politické perzekuce, zakládali v nových místech svého bytí sokolské jednoty. Ve Vídni například vznikla první jednota sokolská Sokol Vídeňský již v roce 1867. Nejinak tomu bylo v USA, kam směřovaly celé rodiny Čechů z bývalého Rakouska-Uherska již od poloviny 19. století. O tom se však nesmělo v naší totalitě (ať německé či sovětské) mluvit. Jen šeptat...

Naštěstí je již 16 let situace v naší vlasti natolik posttotalitní, že smíme cestovat, a sem tam se i svobodně vyjadřovat (sem tam - tím myslím, zdali jsme závislí na nějakém šéfovi, jisté straně či skupině či lobbistů, jak se dnes říká, kteří nás - tedy vás, mne naštěstí ne - usměrňují či dokonce podplácejí). No nevím, jak se těmto "novinářům" spí, ale to aťsi vyřídí se svým svědomím oni.

Od roku 1989 jsem měla možnost navštívit ve světě řadu sokolských jednot - v Rakousku, ve Švédsku, v Austrálii, v Německu, v USA mnohé a mnohé!!! o kterých se nesmělo dříve ani ceknout! Seznámila jsem se však i se zástupci sokolských jednot, kam jsem zatím nejela osobně, jako je Sokol v Jižní Africe, s jehož starostou Janem Drahotou jsem se mohla setkat u nás, a který mi posílá novinky z činnosti tamějšího sokola.

Naštěstí jsou i uvážliví politici v naší posttotalitní době, jako například všichni ministři zahraničí, kteří ve zmíněných letech odměnili prestižní cenou Gratias Agit řadu představitelů zahraničního sokola. Ať už to byl bratr Slávik (USA), či letos bratři Nováček (Vídeň), Laznovsky a Lelouch (USA). Všechny sokolské jednoty (ať už mají dnes ve svých řadách třeba Mexikány či rodilé Američany) jsou věrni odkazu původních zakladatelů. V podstatě naši čeští emigranti a exulanti roznesli po celém světě ušlechtilé sokolské myšlenky, které jsou veskrze tvůrčí, pozitivní, přátelské a krásné pro ty, kteří na ně slyší.

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012