Další Hovory bez hranic

3-4 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Besedy v Městské knihovně, Mariánské nám., Praha 1 - malý sál v 17:00

Pondělí 31. března

Milena Štráfeldová, redaktorka českého rozhlasu 7 - Radia Praha, Na cestách za krajany z východu

Redaktorka zahraničního vysílání Českého rozhlasu navštěvuje místa, kde už po několik generací žijí potomci českých přistěhovalců. Procestovala Chorvatsko, rumunský i srbský Banát, Moldávii, zabývá se osudy českobratrských exulantů v polském Zelówě. Spolu s organizátorkou prvního ročníku krajanského festivalu v Praze Věrou Doušovou, která bude dalším hostem besedy, navštívila vloni i české vesnice na jihovýchodě Ukrajiny. Setkání s tamními Čechy jsou zachycena na zvukových nahrávkách, fotograficky i kamerou.

Pondělí 28. dubna

Dokumentární film o legendě předválečného divadla, filmu a kabaretu, Karlu Hašlerovi, Písničkář, který nezemřel spojeno s besedou s tvůrci a aktéry filmu - režisérem Markem Jíchou a Arnoštem Lustigem

Film prozrazuje dosud netušené skutečnosti o posledních letech života Karla Hašlera, který zemřel v koncentračním táboře Mauthausen pro svoji lásku ke svobodě a k vlasti. V dokumentu uvidíte stovky autentických záběrů z filmů či představení s K. Hašlerem, uslyšíte jeho podmanivý zpěv z dobových nahrávek a okouzlí vás Praha taková, jakou ji už nikdo z nás nepamatuje, a která nenávratně zmizela. (Čtěte též v Českém dialogu 1-2/2008).

Co bylo:

Pondělí 3. března

Naděje pro Esperanzu - beseda s manželi Fričovými a Andreou Fajkusovou o českých indiánech v Paraguayi, potomcích cestovatele A. V. Friče a o činnosti sdružení Checomacoco, které jim pomáhá.

Úžasné setkání, které nám manželé Fričovi připravili, zanechalo ve všech účastnících besedy silné dojmy. Přesvědčilo nás o smyslu pomáhat lidem, kteří žijí v daleko horších životních podmínkách, bez lékařské péče, se špatným přístupem ke vzdělání, a kteří navíc mají českou krev. Seznámení s životem" českých indiánů" bylo prostřednictvím krásných fotografií a vyprávění velice zajímavé. Kdo nemohl být na besedě nebo nemá k dispozici Český dialog č 1-2/2008, který otiskl velký rozhovor na toto téma s Andreou Fajkusovou, může se podívat na www.checomacoco.cz.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012