Vladimír Neff - Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias

3-4 2008 Knihy česky
obálka čísla

Při přípravě vydání Slovníku pro samouky vycházela redakce z edice nakladatelství Čs. spisovatel, které knihu v roce 1970 vytisklo a poté bylo nuceno dát celý náklad do stoupy. Autor tehdy slovník doplnil a zkorigoval. Vzhledem k tomu, že nejde o běžnou slovníkovou příručku, ale o svébytné literární dílo spisovatele, který na něm pracoval dlouhá léta a čerpal z tehdy dostupných materiálů, jsou z dnešního hlediska některé jeho údaje, především podoby jmen, zejména starších filosofů, termíny a data poněkud zastaralé. Opravovat je by však znamenalo citelně zasáhnout do pečlivě budované struktury knihy, aniž by měl dnes již nežijící autor (zemřel v roce 1983) možnost se k tomu vyjádřit a opravy schválit. Redakce se proto rozhodla zachovat Slovník v podobě, v jaké ho autor napsal a přehlédl, a redakční zásahy minimalizovat. Předpokládá, že toto svým způsobem výjimečné dílo povzbudí u čtenářů zájem o filosofii do té míry, že nezůstanou pouze u tohoto zdroje a poznatky zde načerpané si doplní a zkonfrontují s dalšími dnes dostupnými slovníky a filosofickou literaturou.

Vydala Mladá fronta, 456 stran
-HK-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012