Vážení exulanti, krajané, Čechoslováci žijící mimo svoji bývalou vlast,

1-2 2008 Ostatní česky
obálka čísla

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při přípravě projektu věnovaného 90. výročí založení Československé republiky. Byli jsme pověřeni poslanci Evropského parlamentu připravit k této významné události výstavní projekt pro Evropský parlament v Bruselu na rok 2008. Česká republika se ujme 1. ledna roku 2009 šestiměsíčního předsednictví Evropské unie. Spojení je symbolické a velmi důležité. Poslanci Evropského parlamentu z jiných zemí o historii a založení Československé republiky mají málo informací, z toho důvodu je důležité, aby výstava vyčerpávajícím způsobem hodnověrně informovala o historii založení Československa. Pan poslanec Petr Duchoň, který je hlavním iniciátorem expozice i při jednáních v Evropském parlamentu, nás požádal, aby výstava byla věnována období "Založení Československa" - významné pomoci krajanů i exulantů českého a slovenského původu i účasti Spojených států amerických při jejím založení. Jsem přesvědčen, že 90. výročí založení Československa by mělo obyvatelům následnické země České republiky připomenout, jak významně se podíleli krajané a exulanti na vzniku našeho společného státu. Oslovuji touto cestou československé krajany a exulanty po celém světě, protože republika založená prezidentem T. G. Masarykem, generálem Milanem Rastislavem Štefánikem i dalšími, byla republikou národů Čechů a Slováků.

Vyzývám Vás a prosím o pomoc při přípravě této expozice (dodáním fotografického materiálu, dokumentů, osobních vzpomínek, všeho, co tematicky souvisí se založením republiky). Jsem přesvědčen, že řada Vašich předků se osobně podílela na krocích, které předznamenaly vznik Československé republiky. Nerad bych opomenul kohokoliv z Čechoslováků, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku společného státu ve střední Evropě i když jsem si vědom, že zachytit vše nelze. Mimo výstavních panelů bude součástí výstavy i doprovodná publikace.

Součástí expozice je doprovodná publikace.

Jan Kratochvil OCM
ředitel Muzea českého
a slovenského exilu 20. století
Štefánikova 22, 602 00 Brno

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012