"Třídní složení" české vesnice před 60 lety podle komunistické TVORBY z roku 1948

1-2 2008 Ostatní česky
obálka čísla

..."Neboť stále musíme mít na zřeteli, že vesnice a rolnictvo není jeden celek, nýbrž na každé vesnici máme proletáře, dále domkáře, kterým nestačí jejich několik měřic k obživě a hledají zaměstnání v průmyslu, na stavbách a v městě, drobné rolníky, kteří stačí obživit svou rodinu svou prací na půdě, střední rolníky, kteří pracují s celou svou rodinou, avšak již potřebují cizí výpomoci. A dále máme na vesnici bohatého velkosedláka, který již zaměstnává stále několik cizích pracovních sil a konečně vesnického kapitalistu, to jest statkáře. A našim úkolem je nedopustit více, aby domkáři, drobní a střední rolníci se dostali znovu do područí kapitalistických živlů na vesnici. Toho mohou dosáhnout drobní a střední rolníci jen v úzkém svazku s dělnickou třídou (když pochopí význam velikých slov prezidenta Klementa Gottwalda z únorových dnů 1948: "Dělník za rolníka – rolník za dělníka a tam svět se pohne, kam se tato síla napře") a v rozvíjení všech forem družstevnictví na naší vesnici do budoucna a podle našeho Kampelíka "Co jednomu nemožno, to všem dohromady možno".

...Resoluce Informačního byra uvádí bohaté zkušenosti VKS(b) (pozn. red.: Všesvazová komunistická strana (bolševiků), název Komunistické strany Sovětského svazu v letech 1925 – 1952) s masovou kolektivizací a s likvidací kapitalistických živlů na vesnici v SSSR...

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012