Jiří Pernes - Komunistky s fanatismem v srdci

11-12 2007 Knihy česky
obálka čísla

Ve své poslední knize Komunistky s fanatismem v srdci se autor zabývá moderními dějinami a zpracovává osudy deseti významných českých komunistických funkcionářek, které svůj život zasvětily práci pro stranu, „boji za lepší zítřky“. Ovšem kromě toho, že se věnovaly politice, byly také matkami, jež se musely starat o své rodiny, byly manželkami a milenkami většinou významných mužů, kteří zpětně ovlivňovali jejich osud. V jejich životech se odrážejí české novodobé dějiny, období první republiky, válečná a poválečná léta, tragika let padesátých, naděje roku 1968 a morální rozklad doby normalizace. Jiří Pernes vytvořil kritické a působivé portréty Anežky Hodinove- Spurné, Jarmily Taussigové- Potůčkové, Gusty Fučíkové, Ludmily Jankovcové, Marie Švermové, Jarmily Glazarové, Gertrudy Sekaninové-Čakrtové, Jiřiny Švorcové, Marie Mikové, Marie Kabrhelové.

Vydalo nakladatelství Brána, 240 stran, s fotografiemi portrétovaných žen

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012