Příběhy bezpráví

11-12 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Společnost Člověk v tísni připravila na listopad 2007 v pořadí již třetí ročník projektu Příběhy bezpráví. Jeho nejvýznamnější doprovodnou akcí byla výstava nazvaná Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů, která se uskutečnila od 1. do 11. listopadu 2007 pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí. V symbolickém lágru se strážní věží, v prostoru obehnaném ostnatými dráty, bylo umístěno několik desítek portrétů obětí komunistického bezpráví. „Lágr postavený na Václavském náměstí pod sochou světce, patrona české země, má symbolický význam. Zastupuje desítky skutečných lágrů, jimiž bylo poseto komunistické Československo. Při výběru fotografických portrétů pocházejících z vězeňských spisů jsme sledovali v podstatě jediný cíl: chtěli jsme ukázat, jak široké bylo spektrum perzekuovaných občanů. Všechny vězně, jejichž portréty jsou zde prezentovány, spojuje to, že se stali oběťmi totalitní justiční zvůle. A ještě něco mají společné – odvahu, mravní sílu, vytrvalost, nezlomnost, které v drtivé většině prokázali. Podobný osud jako oni přitom měly i tisíce dalších československých občanů. Jsme přesvědčeni, že jejich osudy je třeba připomínat jako samozřejmý projev úcty i jako svědectví pro budoucí generace,“ říká ředitel projektu Příběhy bezpráví Karel Strachota.

K výstavě byl vydán rozsáhlý katalog přibližující okolnosti uvěznění jednotlivých „muklů“ a období života, které strávili v kriminálech a pracovních táborech. Archivní materiály obsažené v katalogu svědčí nejen o životních podmínkách ve věznicích a lágrech, ale dávají i představu o fungování mechanismů „lidově demokratické“ moci a odrážejí celkovou atmosféru naší nedávné minulosti.

Projekt Příběhy bezpráví již třetím rokem přibližuje prostřednictvím filmových projekcí a následných debat s hosty žákům a studentům základních a středních škol poválečné období našich dějin. Vzhledem k tomu, že téma československé totalitní minulosti je ve výuce stále velmi často opomíjeno, je projekt jednou z možností, jak se o ní mohou mladí lidé dozvědět více.

Stejně jako v předchozích letech se mohou studenti středních škol zapojit do literární soutěže na téma Stíny socialistické minulosti?, pořádané ve spolupráci s Lidovými novinami.

Aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách www.pribehybezpravi.cz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012