ČSÚZ - Další uskutečněný projekt ČSÚZ na prahu osmdesátky

11-12 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Vozidlo zastupitelského úřadu ČR dovezlo koncem října do chorvatského Daruvaru 128 krabic s učebními a výtvarnými pomůckami pro školy, kam chodí děti našich krajanů. Šest skříní na výtvarné potřeby, které jsou již připraveny, zastupitelský úřad doveze do Chorvatska v příštích měsících.

Byly to učební pomůcky pro většinu vyučovacích předmětů v hodnotě cca 400 tisíc Kč. Pro Vaši představu, šlo o několik set položek, které ČSÚZ zajistil. Prostřednictvím Svazu Čechů v Republice Chorvatsko v dubnu 2007 si je nárokovali učitelé škol v Daruvaru, Končenici a okolních malotřídkách, aby mohli zkvalitnit výuku dětí našich krajanů, ale i chorvatských žáků, kteří do škol docházejí. Po šesti měsících se je podařilo shromáždit a žáci a učitelé je mohou používat.

S obsahem celé zásilky se ještě v Praze seznámila tříčlenná delegace Svazu Čechů v čele s předsedkyní Lenkou Janotovou, která přijela 25. října do ČSÚZ jednat o další spolupráci. Delegace informovala zástupce ČSÚZ, že předloni předané hudební nástroje, které ČSÚZ zajistil pro kapely Českých besed, v současnosti opravdu nezahálejí. „Nové nástroje pomohly nejen zkvalitnit úroveň vystoupení krajanských souborů, ale přilákaly do nich další mladé hudebníky, takže se opět začalo některých nástrojů nedostávat,“ uvedla předsedkyně paní Janotová se žádostí, zda by ČSÚZ mohl znovu pomoci. Bude to zřejmě projekt na delší období, protože jde o vyšší finanční částky. V příštím období bude Československý ústav zahraniční shromažďovat finanční prostředky především na počítače s DVD a barevnými tiskárnami pro zbývajících pět tříd krajanských škol v Chorvatsku, které toto zařízení ještě nemají. Poskytnutím moderní techniky ČSÚZ umožňuje učitelům sjednotit způsob výuky ve všech třídách a děti, kromě výkladu pedagoga, mohou navíc vše sledovat v obrazové projekci. ČSÚZ do krajanských škol v Chorvatsku pořídil také pro všechny předměty programy na CD za zhruba 130 tisíc korun, a to od české firmy, takže děti v Daruvaru se dnes učí předměty stejným způsobem, ze stejného programu, jako děti v Česku.

Cíl - kvalitní vzdělávání dětí našich krajanů

Československý ústav zahraniční jako „nezávislé občanské sdružení, jehož činnost vychází především ze zásad politické, náboženské, rasové a národnostní snášenlivosti“, si klade za cíl podporovat národní uvědomění a sounáležitost krajanů s vlastí. Realizuje především projekty v oblasti kultury a vzdělávání. Od českých institucí, včetně ČSÚZ, krajané žádají, aby systematicky umožňovaly například krátkodobé pobyty učitelů a novinářů z krajanských komunit ve světě v ČR, vytvářely podmínky k bezplatnému studiu mladých krajanů na českých středních školách. A současně aby podporovaly výuku češtiny v krajanských školách a spolcích, posílaly tam učební pomůcky, audiovizuální techniku apod. Československý ústav zahraniční pod vedením předsedy Jaromíra Šlápoty se na projekty s tímto zaměřením soustřeďuje už víc než desetiletí.

ČSÚZ se blíží osmdesátka

Instituce, která vznikla 20. prosince 1928 na valné hromadě v Brožíkově sále Staroměstské radnice a ve stanovách si předsevzala „soustřediti a vésti evidenci krajanů v cizině, podněcovati a podporovati jejich národní, kulturní a hospodářské styky s vlastí a působiti k jejich národnímu, hospodářskému, kulturnímu a mravnímu povznesení,“ v této tradici pokračuje a v plné činnosti se blíží osmdesátému výročí své existence. ČSÚZ totiž nepracoval pouze šest let od března 1939 do května 1945, kdy za hitlerovské okupace svou činnost rozvíjet nesměl. Bylo i období, kdy se uvažovalo o jeho sloučení se státní Československou společností pro mezinárodní styky a jeho sídlo bylo přemístěno blíže k ministerstvu zahraničí do Loretánské ulice. Ale krajané v zahraničí spolu s příznivci ČSÚZ doma definitivní realizaci myšlenky státních orgánů na jeho sloučení zabránili a instituce se v roce 1985 vrátila zpět do svého původního sídla v Karmelitské 25. Díky mezinárodnímu politickému uvolnění v té době, které přineslo pozitivní změnu pohledu i na krajany a emigranty, se pak při 60. výročí existence dočkal ČSÚZ velkých oslav a uznání a prezident republiky mu dokonce udělil nejvyšší možné vyznamenání té doby – Řád republiky.

Počátkem následujícího dvacetiletí bylo pro ČSÚZ prioritou získávání finančních prostředků a členů pro různé projekty, které pomáhají našim krajanům ve světě. Po listopadu 1989 žádaly krajanské spolky ve velkém počtu o nejrůznější pomoc a nedalo se všem vyhovět. Celé nové období však instituce přestála úspěšně. Dnes Československý ústav zahraniční spolupracuje se všemi, které jej oslovily. V zahraničí sdružují spolky více než milión Čechů a Slováků, jež tam v historii z nejrůznějších důvodů odešli.

Mnozí krajané při své návštěvě Prahy navštěvují sídlo ČSÚZ v Karmelitské ulici. Společně se členy ČSÚZ hledají řešení svých problémů. Zde totiž mají k dispozici informace o nejaktuálnějším dění v ČR a mohou získat kontakty do mnoha institucí, protože ČSÚZ má dnes mezi svými členy senátory, poslance, pracovníky ministerstev, úřadů, významných institucí, osobnosti ze všech oblastí společenského života, profesory, podnikatele či novináře.

Nejvýznamnější součástí spolupráce jsou právě projekty na zkvalitňování vzdělávání dětí našich krajanů a jedním z posledních projektů byl právě ten, o kterém jsme hovořili na začátku.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

(Hebr)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012