Mezinárodní český klub

9-10 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Bohatý podzim plný klubových akcí právě vypukl. Tuto stránku připravujeme těsně před prvními podzimními Hovory bez hranic, a jak jsme spočítali, beseda 1. října bude v pořadí již dvacátádevátá!

Množí se přání těch, kdo nemohou být v Praze, abychom besedy nějak zaznamenávali (např. na DVD), o což se budeme napříště snažit. Další – jinou verzí zachycení některých besed bude chystaná knížka stejného názvu, tedy HOVORY BEZ HRANIC, na které v mezičasech jednotlivých uzávěrek časopisu pracuje Martina Fialková.

Stanislav Chládek – Michigan, USA

a jeho duchové v kaňonech amerického jihozápadu, to je ona první beseda letošního podzimu s číslem 29 v pořadí. Prozatím můžeme pro ty, kdo se jí v pondělí 1. 10. nebudou moci zúčastnit, přetisknout alespoň krátké cestovatelovo resumé. I tak je velmi zajímavé, čtěte níže:

V pískovcových bludištích kaňonů Colorádské plošiny v dnešních amerických státech Utah, Colorado a Arizona jsou skryty památky na dávno zaniklé civilizace. Nejstarší jsou prehistorické malby a rytiny, které vypovídají o duchovním životě paleoindiánských lovců-sběračů. Jeden z nejstarších stylů těchto maleb, pojmenovaných podle Barrier Kaňonu v Utahu se datuje do doby zhruba před 5000 lety.

Mnohem častější je pak skalní umění pozdějších indiánských skupin, například takzvaných Indiánů Fremont, kteří už znali určité formy zemědělství a žili částečně usedlým životem. Skalní umění ranných Anasazi (kteří žili poněkud na jih od Indiánů Fremont) má v sobě ještě šamanistické prvky, kterých postupně ubývá, jak zemědělství a usedlý život nabývaly převahu nad kočovným způsobem života. Ve 13. století zřejmě docházelo k neklidné situaci, řada sídlišť byla vybudována v obranných, těžko přístupných pozicích, někdy dokonce připomínající evropské hrady ze stejného období. Archeologické důkazy ukazují na časté války, masakry a kanibalismus. Navíc došlo i ke změně klimatu a dlouho trvající sucha, společně s válečnými událostmi donutily Anasazi opustit jejich sídlišť. Puebla Anasazi pak utichla a jejich obyvatelé se už nikdy nevrátili.

V posledních letech jsem vyhledával a fotograficky dokumentoval desítky míst s prehistorickými malbami, rytinami i řadu opuštěných o odlehlých zřícenin puebel v kaňonech amerického jihozápadu. Všechny se nacházejí v nádherné, exotické krajině, a často jsou přístupné jen dlouhými pochody v poušti, slézáním nepřístupných stěn v kaňonech či plavbou po divokých řekách na kajaku nebo kanoi. Ve své přednášce provedu posluchače nejkrásnějšími a poměrně neznámými kouty divokého amerického jihozápadu. Besedu doprovodí samozřejmě promítání.

Jak nám pan Chládek sdělil v redakci, příští rok se chystá pro změnu na Aleutské souostroví, opět s kajakem, na němž lze podobné končiny nejlépe prozkoumat, a s doprovodnou lodí. Tato výprava však je již dosti organizačně i finančně náročná, a proto bude zimní a jarní čas věnovat shánění sponzora. Výsledkem všech jeho podobných výprav jsou pak velmi zajímavé články, které otiskuje český časopis Vesmír zabývající se popularizací vědy, i jiné tuzemské časopisy (Země světa). Na příští podzim se také chystá výstava fotografií z těchto výprav v Národním muzeu v Praze. O archeologických zkoumáních, týkajících se Mayů, sepsal pan Chládek publikaci, kterou hodlá vydat v češtině. Panu Chládkovi, který je (na vysvětlenou) bývalým reprezentantem Československa v kajakářském sportu, přejeme mnoho úspěchů v jeho dalším dobrodružném, ale zároveň přínosném počínání.

Další Hovory bez hranic:

Po 29. října

Marcela Kotrčová, USA, ČR - Jak lze pomoci českým výtvarníkům do světa?

Aktivní mladá žena se zájmem o výtvarné umění se rozhodla již před pěti lety propagovat české výtvarníky v USA a pomoci jim zde s vystavováním a uplatněním.

Na základě této iniciativy pak vymyslela ještě i přehlídku českého výtvarného umění v Českých Budějovicích. Tuto ojedinělou akci, která v ČR nemá obdoby, Marcela letos organizuje se spolupracovníky již potřetí. Přijďte si poslechnout, co se bude dít před Vánocemi v Budějovicích a také co se děje mezi Čechy na Floridě. Besedu doprovodí irskou a skotskou muzikou mladá, nadějná a veselá kapela Cur er thine.

(Městská knihovna, Mariánské nám., P1, od 17 hod.)

Další akce:

16. oíjna a 13. listopadu (vždy út) – koncerty v rámci festivalu Žižkovský podzim

(Jindřišská věž, P1 od 18 hod. a aula VŠE Praha 3 - Žižkov) zájemci se mohou informovat v redakci

Připravujeme

Slavnostní zahájení činnosti MČK v rámci nových prostor redakce v pražském Klementinu – více informací obdrží členové a přátelé MČK v říjnu/listopadu

8. – 9. prosinec (pá, so) – účast na Art festivalu České Budějovice (viz beseda 29. října výše)

Art Festival provádí slovem Martina Fialková, v rámci doplňkového kulturního programu proběhne i přednáška na téma Český dialog a Mezinárodní český klub spojují Čechy doma a ve světě.

Zájemci o návštěvu Art festivalu a zároveň o výlet do Č. Budějovic, hlašte se!

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012