T. G. Masaryk o komunismu

9-10 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Po pravdě dojdeš k pravdě, po lži ke lži - My nemáme pravdu, pravda má nás Na láhev s jedem lepí se: JEDEM!

„...Co do principu, nepokládám komunism za ideál sociální a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská a sociální naprostá. Normální stav společnosti politický a sociální nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné iniciativy jednotlivců, a to prakticky znamená takový režim, který umožňuje rozvoj rozmanitých individualit, fysicky i duchovně od přírody nestejně nadaných. Nestejná je situace každého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec nejlépe dovede využít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání. Rozhoduje-li o člověku člověk jiný a vede-li, je nebezpečí, že se všech sil vedeného náležitě nevyužije. To vidět všude a vidět to politicky ve všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější centralism. A komunism je právě centralistický.”

“Zejména centralism bolševický je velmi tuhý, je to režim abstraktní, dedukovaný z these a násilně prováděný. Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho pomocníků, bolševism je neomylnický a inkvisitorský a právě proto nemá s vědou a s filosofií vědeckou nic společného. Věda tak jako demokracie, je bez svobody nemožná.“

Tomáš Garrigue Masaryk
první prezident
Československa
v knize Světová revoluce, 1930

Velká francouzská revoluce
udělala z poddaných
občany, komunismus se
snaží udělat z občanů
poddané.“

T. G. Masaryk

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012