Událost v Dentonu

9-10 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Na Severotexaské univerzitě v Dentonu byla otevřena katedra české hudby a kultury. Stalo se tak v lednu 2007 u příležitosti výroční schůze České vzdělávací nadace státu Texas (CEFT). Tato nadace, která jako mnoho dalších texaských organizací podporuje českou řeč, kulturu a tradice, mj. v dubnu roku 1991 zahájila činnost katedry českého jazyka na Texaské univerzitě v Austinu. (V roce 2000 obdržela nadace po zásluze cenu Ministerstva zahraniční ČR Gratias Agit.)

Veškeré finanční prostředky na zmíněné katedry a na mnoho stipendií poskytli čeští krajané žijící v USA. Význačnými aktivisty jak v organizování zmíněných akcí i ve věnování financí jsou i přátelé Českého dialogu jako např. Marvin Marek (expresident nadace, Woody Smith, ředitel Centra v La Grange, Clinton Machan (předseda Sboru ředitelů), Clarice Mařík Snokhousová a Raymond Snokhous (honorární konzul pro Jižní Texas, viz o této milé manželské dvojici článek v jednom z příštích vydání Českého dialogu a v připravované knížce s názvem Jak se máš/Howdy from Texas), Anna Krpcová (vede českou knihovnu a centrum v Houstonu).

Je na českou povahu a zvyky až neuvěřitelné, jak se potomci českých usedlíků z minulého a dokonce předminulého století dovedou domluvit a o své věci se starat.

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012